Argumenty dla decydentów

W Polsce, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej (Dz.U.2019.545), podmiot sektora publicznego musi wykonywać swoje zadania przy użyciu co najmniej jednego ze środków poprawy efektywności energetycznej. Oznacza to, że decydenci muszą wdrożyć jedno z działań wymienionych poniżej:

 • wdrożenie i finansowanie przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną,
 • inwestycje w urządzenia, instalacje lub pojazdy o niskim zużyciu energii i niskich kosztach operacyjnych,
 • wymiana lub modernizacja używanych urządzeń, instalacji lub pojazdów,
 • realizacja projektu termomodernizacji,
 • wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego,
 • realizacja komunalnych programów niskoemisyjnych.

Co więcej, jednostka sektora publicznego musi dostarczyć informacje na temat środków poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjętych w danej lokalizacji.
Do obowiązków decydentów w Polsce należy zakup produktów energooszczędnych, a także wdrażanie innych środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie charakterystyki energetycznej budynków.

Powyższe argumenty są związane z Polską, ale motywacje i obowiązki decydentów do inwestowania w efektywność energetyczną mogą być zawarte w każdym prawie, ze względu na ich wszechstronność.

Oprócz aspektów prawnych istnieje wiele innych argumentów za energooszczędnymi inwestycjami dla decydentów. Wśród najważniejszych aspektów można wymienić:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w gminie, w tym zarówno dostępu do rodzajów energii wybranych przez odbiorców, jak i niezawodności dostaw energii.
 • Redukcja emisji zanieczyszczeń.
 • Zapewnienie społecznie akceptowalnego poziomu cen energii.
 • Rozwój lokalnej gospodarki, między innymi poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów energii.
 • Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw w gminie.
 • Zwiększenie prestiżu gminy w porównaniu do innych gmin.
 • Rozwijanie sieci dobrych praktyk.

Argumenty pokazują, że realizacja planów związanych z efektywnością energetyczną jest bardzo opłacalna.

Argumenty dla inwestorów i zarządców

Głównym argumentem dla inwestorów i zarządców obiektów we wdrażaniu środków efektywności energetycznej są oszczędności. Budynek po termomodernizacji zużywa mniej energii.

Zaoszczędzić można jednak nie tylko energię. Efektywność energetyczna oznacza w konsekwencji niższe rachunki za nią. A nawet bardzo kosztowne inwestycje mają szansę zwrócić się w perspektywie kilku lat. Inwestorzy muszą jedynie zamieniać rachunki na raty lub po prostu wykorzystywać zaoszczędzony kapitał.

Działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii mogą prowadzić do lepszych wyników makroekonomicznych, mierzonych zatrudnieniem, produkcją (PKB), stanem budżetu państwa i wieloma innymi wskaźnikami ekonomicznymi.

Co bardzo ważne, w przypadku inwestycji w efektywność energetyczną łatwiej jest uzyskać finansowanie publiczne. Istnieje wiele form wsparcia, które częściowo pokrywają koszty inwestycji. Powoduje to krótsze okresy zwrotu i mniejsze wykorzystanie funduszy własnych. Przepisy europejskie uzależniają przyznanie i rozliczenie środków finansowych na rzecz poprawy efektywności energetycznej przy renowacji budynków od osiągniętych rezultatów. Przykładem działań wspierających takie inwestycje są dotacje z funduszy europejskich, które są dostępne w polskich województwach.

Kolejnym istotnym aspektem jest wpływ na środowisko. Realizacja działań związanych z efektywnością energetyczną powoduje zmniejszenie emisji, a także stymuluje racjonalne zużycie energii przez konsumentów.


Dowiedz się więcej!

Dowiedz się więcej o niskiej emisji, elektromobilności w miastach i efektywnych energetycznie inwestycjach! Poradnik Samorządowy “Energia w Gminie”, to syntetyczny zbiór porad, przykładów i podstawowych informacji na temat inwestycji energetycznych, który można pobrać bezpłatnie TUTAJ 

Poradnik Samorządowy “Energia w Gminie” jest również dostępny do pobrania bezpłatnie w naszym sklepie!

Redakcja GLOBEnergia