Nowe i modernizowane budynki będą musiały spełnić ściśle określone wymagania dotyczące zużycia energii. Są one związane z wymogami prawnymi oraz trendami ogólnoświatowymi. Większość państw nie ustaje w dążeniu do coraz większego wykorzystania OZE i poprawy efektywności energetycznej gospodarki, w tym budownictwa.

Jak podaje Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), konkretne wymagania nakładają na inwestorów ustawy o OZE, charakterystyce energetycznej oraz efektywności energetycznej. Wymogi te zawarte są także w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, które od 2014 roku stopniowo stawia coraz wyższe wymagania izolacyjności cieplnej przegród i ogranicza ilość energii pierwotnej nieodnawialnej, jaką budynki mogą zużywać (tzw. WT 2014, WT 2017 i WT 2021).

Dostosowanie do zmian

Nranża stoi obecnie przed dużym wyzwaniem – musi dostosować budownictwo do standardów niemal zeroenergetycznych. Zmiany w zakresie wymagań dla budynków, które są wprowadzane od kilku lat, mogą zostać uznane wręcz za radykalne.

Szczególną kwestią jest dostosowanie budynku do określonych wymagań w kwestii zapotrzebowania na energię pierwotną. Czym jest energia pierwotna?

Energia pierwotna

Jak podaje POBE, aby określić roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną nieodnawialną (EP), należy obliczyć zapotrzebowanie na energię końcową (EK) oraz uwzględnić rodzaj zużywanego paliwa lub nośnika energii poprzez wykorzystanie współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (wi). Do obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię końcową wykorzystuje się sprawność systemu instalacyjnego i energię użytkową (EU), która jest uzależniona między innymi od ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ewentualnie chłodzenia i oświetlenia.

Zminimalizowanie zapotrzebowania na energię pierwotną wiąże się m.in. z zastosowaniem wysokiej izolacyjności cieplnej oraz odnawialnych źródeł energii. Bez zastosowania OZE, spełnienie wymagań WT2021 jest praktycznie niemożliwe.

Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? – Poradnik POBE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i rachunkiem ekonomicznym, należy dążyć do jak największego ograniczenia zapotrzebowania budynku na energię. Żeby działanie było skuteczne, warto wiedzieć, skąd pochodzi energia w budynku, do jakich celów jest użytkowana, jakimi drogami z ucieka i które techniczne sposoby ograniczania zapotrzebowania na energię są najbardziej skuteczne.

Aby w pełni odpowiedzieć na pytanie: jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku, Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE opracowało specjalny poradnik! Został on objęty medialnym patronatem Redakcji GLOBEnergia i jest dostępny do pobrania całkowicie bezpłatnie.

W Poradniku została poruszona między innymi taką tematykę jak: Energia w budynku czy Analiza energetyczna budynku w wersji podstawowej i pogłębionej.

Cały poradnik można znaleźć TUTAJ

Źródło: POBE

Redakcja GLOBEnergia