Jak udokumentować przejście na net-billing? Mój Prąd 4.0

Czwarta edycja programu Mój Prąd jest przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń czyli net-billingu, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów tzw. net meteringu, którzy przejdą na net-billing. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest dowód na rozliczanie się w net-billingu. W jaki sposób można to udowodnić?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Po wielu miesiącach oczekiwania, 15. kwietnia 2022 roku ruszył program Mój Prąd 4.0, który tym razem oprócz fotowoltaiki wspiera również zwiększenie autokonsumpcji i urządzenia temu służące. Zgodnie z zapowiedziami, z programu mogą skorzystać tylko osoby rozliczające się w net-billingu. W związku z tym ci inwestorzy, którzy chcieliby skorzystać z dotacji, a do tej pory rozliczali się w systemie opustów, muszą przejść na net-billing. Obowiązuje to zarówno osoby, które nie korzystały jeszcze z dotacji, jak i te, które już skorzystały z dotacji w programie Mój Prąd 3.0, ale chcą dołożyć do systemu dodatkowe elementy, takie jak magazyny energii elektrycznej, magazyny ciepła lub urządzenia pozwalające na zarządzanie energią.

W związku z tym, jednym z załączników do wniosku jest oświadczenie/zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing. Taki dokument musi zostać podpisany przez przedstawiciela OSD, Sprzedawcę energii elektrycznej lub Wnioskodawcę albo jego pełnomocnika. To oznacza, że teoretycznie przyszły beneficjent może sobie sam podpisać dokument, w którym oświadcza, że przeszedł na net-billing.

Fragment zaświadczenia/oświadczenia o przejściu na net-billing, źródło: mojprad.gov.pl

Nie tak łatwo…

Co ciekawe, jak czytamy w przypisie oświadczenia, w przypadku braku potwierdzenia (pieczęci i podpisu) na dokumencie przez przedstawiciela Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub Sprzedawcy energii elektrycznej, NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość potwierdzenia informacji w nim zawartych u wskazanego Operatora. Prawdziwość oświadczenia może być zweryfikowana w trakcie kontroli, a wnioskodawca poproszony o pokazanie umowy regulującej sprzedaż i zakup energii. Na wnioskodawcy ciąży również odpowiedzialność karna.

Fragment zaświadczenia/oświadczenia o przejściu na net-billing, źródło: mojprad.gov.pl

Jak przejść na net-billing?

Możemy się spodziewać, że większe zainteresowanie Moim Prądem wykażą nowi prosumenci, którzy nie zdążyli zainwestować w fotowoltaikę w starym systemie, czy nawet nie byli tym wyścigiem zainteresowani, bo aktualnie są np. w trakcie budowy domu. Przypuśćmy jednak, że inwestor który ma już fotowoltaikę i rozlicza się w systemie opustów, będzie chciał skorzystać z dotacji i przejść na net-billing. Co powinien zrobić? Okazuje się, że to wcale nie jest takie proste. Jak już wspomniano, przejście na net-billing może poświadczyć przedstawiciel OSD lub sprzedawca energii. Zwróciliśmy się więc z pytaniem do Operatorów, w jaki sposób można to zrobić. Operatorzy odesłali nas do Sprzedawców. Zwróciliśmy się więc do Sprzedawców, a oni? Odesłali nas do Operatorów. Czekamy więc na oficjalne stanowisko: jak przejść na net-billing. Jesteście ciekawi? Śledźcie nas na bieżąco!

Zobacz również