Jak uratować europejską fotowoltaikę? Raport ESIA

European Solar PV Industry Alliance (ESIA) w swoim najnowszym raporcie wskazuje jakie działania należy podjąć, by uzdrowić rynek fotowoltaiczny i pozbawić dominacji tanią fotowoltaikę z Azji. Przeprowadzona analiza rynku dowodzi, że do 2025 roku podejmując kompleksowe działania, jest możliwe osiągnięcie 30 GW mocy wytwórczych z fabryk na terenie Europy. Przyjrzyjmy się, co należy zrobić, by osiągnąć ten cel.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Słów kilka o ESIA

European Solar PV Industry Alliance (ESIA) jest organizacją branżową, której celem jest promowanie i wspieranie rozwoju sektora fotowoltaiki w Europie. Sojusz zawarty końcem 2022 roku, zrzesza różne podmioty związane z przemysłem fotowoltaicznym, takie jak producenci, dostawcy, instytuty badawcze i organizacje branżowe. Jednym z głównych celów ESIA jest zwiększenie zdolności produkcyjnych fotowoltaiki w Europie. Organizacja stawia sobie ambitny cel osiągnięcia 30 GW mocy produkcyjnej do 2025 roku. W tym celu ESIA współpracuje z różnymi podmiotami branżowymi i instytucjami, prowadząc analizy rynkowe, zbierając dane i opracowując strategię rozwoju. ESIA angażuje się również w prace legislacyjne i polityczne, dążąc do stworzenia korzystnego środowiska regulacyjnego dla producentów paneli fotowoltaicznych na starym kontynencie. Organizacja podkreśla znaczenie wsparcia politycznego, które ma umożliwić konkurowanie europejskich łańcuchów dostaw z międzynarodowymi podmiotami, szczególnie w kontekście dominacji Chin i Azji Południowo-Wschodniej na rynku fotowoltaiki.

30 GW w produkcji paneli fotowoltaicznych jest możliwe

Jak wskazuje raport ESIA, osiągniecie 30 GW mocy wytwórczych w europejskich fabrykach PV do 2025 roku jest możliwe. Zgodnie z analizą, na terenie Europy w fazie realizacji jest ponad 20 projektów produkcji modułów PV obejmujących produkcję z polikrzemu, lingotów, ogniw i modułów. Raport podkreśla znaczenie wsparcia politycznego w osiągnięciu celu na rok 2025 i uczynienia europejskich łańcuchów dostaw konkurencyjnymi na tle krajobrazu zdominowanego przez Chiny i Azję Południową. Członkowie ESIA; CARB montaż instalacji fotowoltaicznej ON i Enel Group ogłosili dotychczas plany budowy zakładów produkcyjnych PV we Francji i Włoszech. Według mapy produkcji modułów PV SolarPower Europe, Europa obecnie ma zdolności produkcyjne na poziomie 9,4 GW. Zdecydowana większość z nich to produkcja na małą skalę. Jeśli chodzi o polikrzem, na mapie znajduje się tylko dwóch producentów: Wacker Chemie w Niemczech i REC Solar w Norwegii. Z kolei liderami produkcji ogniw fotowoltaicznych w Europie jest 3Sun na Sycylii i Meyer Burger w Niemczech. Łączna moc wytwórcza ogniw w Europie to 1,4GW, a mocy wytwórczej z wafli polikrzemowych i lingotu mamy 1,7GW.

Jak osiągnąć cel?

W drodze po 30 GW mocy wytwórczej i utworzenie współgrającego europejskiego łańcucha dostaw, produkcji i dystrybucji ESIA utworzyła cztery grupy robocze dowodzone przez czołowych graczy branży PV. Co ważne, te zespoły w swoich działaniach nie biorą pod uwagę ekonomicznych aspektów rynku i działają poza stroną popytową. Najbardziej koncentrują się na tworzeniu zaplecza naukowego i łańcucha dostaw oraz finansowaniu branży. Wszystkie te działania mają na celu sprowadzenie mocy wytwórczych branży na stary kontynent. Raport ESIA wymienia wśród głównych zalet europejskiej branży PV jej zrównoważenie, zarówno pod względem środowiskowym, jak i społecznym. Niestety jak dotąd nie objawiło się to przewagą rynkową. Wymagane są przepisy, które położą nacisk na zrównoważoną produkcję PV, by tym samym wywrzeć presję na globalne rynki, które do tej pory produkują bez poszanowania środowiska. Raport EISA wytyka m.in. potrzebę uregulowania importu chińskiego szkła do PV. Nie podlega ono recyklingowi i przyczynia się do gwałtownego wzrostu śladu węglowego, co jest niezgodne z polityką UE.

Tania siła robocza psuje rynek

W raporcie podkreślono również istotę wprowadzenia zmian legislacyjnych, by ułatwić stabilny byt dla branży. ESIA oczekuje wprowadzenia odrębnych cen energii dla strategicznych podmiotów europejskiego łańcucha produkcji fotowoltaiki. Analiza wytyka, iż obecne ceny energii w Europie są 3-5 razy wyższe niż w USA i Azji. W związku z tym niemal 100% wafli polikrzemowych i szkła stosowanych w fotowoltaice jest produkowanych w Chinach. Aby przemysł fotowoltaiczny powrócił do Europy, włącznie z etapem produkcyjnym wykorzystującym energochłonne procesy, energia potrzebna do tych produkcji musi być konkurencyjna, czyli dostępna na międzynarodowym poziomie cenowym. Jako jedna z obaw została wymieniona również amerykańska ustawa IRA (Inflation Reduction Act), która za zadanie ma odblokować branżę PV w USA i zaspokoić tamtejszy popyt, poprzez zezwolenie na niekontrolowany napływ taniej fotowoltaiki z Azji. Tak samo europejska fotowoltaika potrzebuje takich legislacji, by produkcja była opłacalna, a zapewnienie dużego rynku zbytu zachęciło inwestorów do tworzenia mega fabryk w Europie. ESIA zapewnia, że będzie również działać na rzecz rozwoju siły roboczej dla branży fotowoltaicznej i podkreśla potrzebę edukacji jak i współpracy zarówno wewnątrz branży, jak i wśród ustawodawców. Potrzeba wykwalifikowanych pracowników jest ogromna, wspominaliśmy o tym TUTAJ.

Źródło: pv-tech 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia