15 maja w formie konferencji online podano wyniki pierwszej próbnej aukcji. Pisaliśmy już o tym, że ceny energii zaproponowane w sektorze energetyki wiatrowej były niskie, niższe niż w innych krajach w których system aukcyjny istnieje. 

 
Organizatorzy aukcji przewidują, że jeżeli rzeczywiste ceny będą tak niskie, to realizowanych inwestycji będzie mało. 
 
Z analizy wyników aukcji w sektorze energetyki słonecznej wynika, że rynek ten może się w Polsce otworzyć. Próbna aukcja potwierdziła, że takie instalacje otrzymywać będą cenę równą maksymalnej możliwej. Tym sposobem możliwe będzie zrealizowanie 550 MW dla mocy z elektrowni słonecznych. Jak podaje Rzeczpospolita, ich koszt rocznie może sięgnąć nawet 3,1 mld zł rocznie. 
 
Warto jednak przypomnieć, że fotowoltaika jest technologią droższą niż wytwarzanie energii w źródłach opartych na biomasie lub energetyce wiatrowej.
Jak twierdzą eksperci, koszty rozwoju fotowoltaiki w Polsce zostaną przeniesione na konsumentów. Ustawa, która miała chronić obywateli przez opłatami za OZE, otworzy rynek właśnie dla tych droższych technologii, a koszty jej rozwoju pokryją konsumenci. Organizatorzy symulacji, analizując wyniki twierdzą, że taka sytuacja jest szansą dla małych przedsiębiorców i indywidualnych inwestorów, którzy mogą skorzystać z tworzącego się rynku i instalować panele fotowoltaiczne na posiadanych gruntach i dużych budynkach. 

Więcej o fotowoltaice, Ustawie o OZE oraz o grzechach głównych programu Prosument podczas kolejnej edycji GLOBU PEŁNEGO ENERGII, która odbędzie się w dniach 26-28 maja 2015 w Poznaniu podczas Targów GREENPOWER.
 
ZAREJESTRUJ SIĘ! TUTAJ
 
Czekamy na Ciebie w Poznaniu!