Zachęcanie właścicieli domów do podjęcia działań na rzecz efektywności energetycznej jest kluczowym elementem niskoemisyjnej przyszłości

 
Europejscy właściciele domów pozostają odporni na podejmowanie działań na rzecz efektywności energetycznej. Rozpowszechnione zachęty, przepisy i regulacje dotyczące efektywności energetycznej generują dość skromne wyniki. Na przykład w Wielkiej Brytanii, pomimo ogromnego nacisku polityki na ulepszenia energooszczędne (w ciągu ostatnich 4 lat), tylko 1 na 10 remontów jest podejmowany z wyraźnym celem poprawy efektywności energetycznej. 
 
Najnowsze badania sugerują, że decydenci skorzystaliby z dodatkowej analizy, żeby dowiedzieć się co właściciele domów myślą o remontach. 
Charlie Wilson, wykładowca w Tyndall Center na Uniwersytecie Wschodniej Anglii, przeprowadził badania dotyczące decyzji właścicieli domów w odniesieniu do remontów, co zostało opublikowane w 2015 roku w czasopiśmie Energy Research and Social Science. Badanie obejmowało wywiady z domownikami, obszerny przegląd opublikowanych artykułów i raportów oraz badanie przeprowadzone wśród 1028 właścicieli domów. 
 
Zwykle firmy lub organy starające się zachęcić właścicieli domów do podejmowania środków w zakresie efektywności energetycznej, wyodrębniają trzy grupy barier, które należy przezwyciężyć: bariery finansowe, takie jak dostępność kapitału; bariery informacyjne, takie jak niepewność co do wiarygodności wykonawcy; bariery podejmowania decyzji, w tym bariery niechęci do podejmowania złożonych i nieodwracalnych decyzji. 
 
Jednak Wilson twierdzi, że takie podejście nie może dokładnie opisać jak właściciele domów podejmują te decyzje. 
Wilson wyjaśnia, że wiele działań politycznych mających na celu zachęcenie do energooszczędnych remontów straciło możliwość do traktowania ich jako odrębnych, jednorazowych zabiegów. Uważa on, że kluczem do zwiększenia działań w zakresie efektywności energetycznej jest towarzyszenie im w bardziej powszechnych projektach remontowych. 
„Wyzwaniem jest, jak wprowadzić działania na rzecz efektywności energetycznej do ogromnej ilości aktywności remontowych, jakie mają miejsce w Europie każdego dnia.”– powiedział Charlie Wilson. 
Dodał: „Wyobraź sobie, że dysponujesz kwotą 10 tysięcy funtów na remont kuchni, a dostawca bądź konstruktor mówią: ‘Istnieje nowy system, który pozwala na zrobienie dodatkowo kilku środków izolacyjnych i umieszczenie nowych okien, dzięki czemu twój dom będzie bardziej efektywny energetycznie. Zostanie to wliczone w twoje rachunki za energię, a ty spłacisz to w miarę upływu czasu’.”
Jak podsumował: „Badania, które przeprowadziliśmy, wykazały, że ludzie byliby mocno zainteresowani możliwością skorzystania ze wsparcia tego rodzaju.”
 
Karine Laffont, inżynier i konsultant we francuskiej firmie Technofi zajmującej się zarządzaniem innowacjami, zgadza się, że próbny pakiet środków na efektywność energetyczną, idących w parze z ogólnymi remontami, może okazać się sukcesem. 
 
Jak mówi: „Jeśli ludzie planują już wprowadzenie pewnych ulepszeń w domu, aby zwiększyć ich komfort pod względem przestrzeni życiowej, akustyki, estetyki i wilgotności oraz jeśli znajduje się biznesowy wzorzec, który w tym miejscu może pomóc przeprowadzić im te remonty w efektywny sposób, tak, że nie będzie to kosztować dużo, myślę, że mogą chcieć to zrobić.”.
Laffont wskazuje również na kontraktowanie energii jako kolejny sposób na wprowadzenie modernizacji energetycznych na większą skalę, podając jako przykład całe bloki mieszkalne.
Jak mówi: „Musieliśmy spojrzeć jaki rodzaj modelu biznesowego mógłby złagodzić bariery finansowe i jak zostało to zidentyfikowane, jest to model kontraktowania energii. Poprzez porozumienia między spółdzielniami mieszkaniowymi, konstruktorami i producentami, modele kontraktowania energii – takie jak EnergieSprong w Holandii – mogą dostarczyć energię do grup domów lub bloków mieszkalnych bez płatności z góry za mieszkańca.”
 
Źródło: phys.org