Zrzeszający producentów i importerów urządzeń grzewczych SPIUG przygotował bardzo przydatne wzory ulotek dla serwisantów i ich klientów w zakresie zachowania podstawowych reguł bezpieczeństwa w trakcie prac związanych z serwisowaniem i montażem urządzeń grzewczych. Pomysł opracowania takich materiałów narodził się w Szwajcarii, polskim przedstawicielom branży należy przyklasnąć za ciekawą i potrzebną akcję! Poniżej publikujemy materiały, które z łatwością można pobrać i zastosować się do opisanych w nich reguł. Niezależnie od już opublikowanych materiałów, w przygotowaniu znajdują się kolejne materiały dla branży.

Dokładny przebieg kontaktu z klientem na miejscu jest ustalana przez każdą firmę indywidualnie: czy istnieje osobisty kontakt z klientem (w odległości 2 metrów) lub czy dostęp do systemu grzewczego jest uzgodniony z klientem z wyprzedzeniem przez telefon (dostęp bez klientów).

Krytyczną sytuacją jest powitanie lub pożegnanie klientów. Ważne jest tutaj, aby zachować odległość 2 metrów przy wejściu, również podczas chodzenia za klientem do kotłowni. Jeśli klient chce oglądać przebieg prac, serwisant powinien poprosić go, aby pozwolił mu pracować samemu. Podczas końcowej rozmowy po wykonaniu pracy, należy również zachować niezbędną odległość 2 metrów. Należy też pamiętać o dokładnym myciu rąk po skończonej pracy!

Bezpieczeństwo pracy serwisantów

Praca serwisanta ma jedną wielką zaletę: podróżuje własnym samochodem i zwykle pracuje sam w kotłowni. Podróż powrotną odbywa także sam we własnym samochodzie. Oznacza to, że ryzyko infekcji jest znacznie niższe niż w większości innych grup zawodowych.

Praca serwisanta może być bezpieczna przy przestrzeganiu zalecanych środków ostrożności.

  • Przestrzegaj zalecanych środków przez Ministerstwo Zdrowia i odpowiedzialne służby.
  • Myj ręce regularnie i dokładnie mydłem.
  • Używaj środków dezynfekujących lub jednorazowych rękawiczek i usuwamy je w odpowiedni sposób.
  • Nie podawaj na przywitanie rąk; ani w kontakcie z klientami, ani w kontaktach z kolegami (uśmiech całkowicie wystarczy zamiast uścisku dłoni).
  • Unikaj kontaktów z klientami w tym samym pomieszczeniu.
  • Generalnie utrzymuj odległość 2 metrów od innych osób, zarówno od klientów jak i kolegów.

Bezpieczeństwo klientów

Pomimo wyjątkowej sytuacji firma musi być w stanie wykonywać swoje normalne działania w ramach określonych podejmowanych środków ochronnych. Nadejdzie kolejna zima, a przeprowadzenie konserwacji jest ważne dla niezawodnego działania instalacji grzewczej klienta.

Ważne przy tym jest:

  • Utrzymywanie odległość 2 metrów między serwisantem i klientem
  • Klient powinien pozwolić technikowi pracować samemu
  • Konieczne jest także utrzymywanie zalecanej odległości przy powitaniu i pożegnaniu

Czy protokół wykonanej pracy musi być podpisany?

Po wykonaniu czynności serwisowych, klient jest informowany osobiście lub telefonicznie o wykonanej pracy. W porozumieniu z klientem serwisant może na tym zakończyć raport lub przesłać protokół E-mailowo. Obecnie z powodu przepisów higienicznych serwisant nie powinien wymagać podpisu klienta. Ten fakt powinien być także zaznaczony przez serwisanta w protokole.

Czy serwisant może odrzucić zlecenie z obawy przed zarażeniem?

Serwisant jest odpowiedzialny za swoje bezpośrednie bezpieczeństwo pracy w codziennej pracy. Jeśli widać, że klient jest w złym stanie zdrowia, powinien anulować zlecenie serwisowe.

Ulotki

Zapraszamy do zapoznania się z ulotkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy serwisantów skierowane do

– serwisantów

SPIUG_pismo_serwisant bezpieczeństwo przed koronawirusem

– klientów

SPIUG_pismo_Klienci bezpieczeństwo ws. koronawirusa

– ogólna informacja bezpieczeństwa prac instalacyjnych

SPIUG_prace_serwisowe ochrona przed koronawirusem

Źródło: SPIUG

Redakcja GLOBEnergia