Informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, że wpływ zaćmienia Słońca na produkcję energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych jest uwzględniony w prognozach operatorów sieci. Zaćmienie Słońca to bardzo rzadkie zjawisko, które nie jest uwzględnione przez wszystkie narzędzia prognostyczne. Mogą występować różnice między danymi prognozami a rzeczywistą ilością wyprodukowanej energii elektrycznej w fotowoltaice. Operatorzy systemów kompensują takie różnice poprzez zwiększenie mocy regulacyjnych.

Europejska organizacja operatorów przesyłowych energii elektrycznej ENTSO-E poinformowała, że w krajach Starego Kontynentu, które najbardziej ucierpiały z powodu zaćmienia Słońca, moc zainstalowana w fotowoltaice osiągnęła maksymalny poziom 56 GW. Maksymalny spadek spowodowany zaćmieniem Słońca wyniósł 4,9 GW. Było to zgodne z prognozami operatorów sieci. Częstotliwość sieci nie wykazywała znaczących odchyleń od wartości docelowej 50 Hz. Po zakończeniu zaćmienia Słońca, o godzinie 13:45, produkcja w fotowoltaice wróciła do normy.

ENTSO-E podkreśla, że europejscy operatorzy z powodzeniem poradzili sobie dzięki odpowiednim przygotowaniom zrealizowanym z wyprzedzeniem i stałej koordynacji działań podczas zaćmienia Słońca. Wnioski zostaną wyciągnięte, aby jak najlepiej przygotować się do bardziej wymagającego zaćmienia przewidzianego 25 października 2022 roku

Coraz więcej mocy w Europie

Moc zainstalowana fotowoltaiki w Europie osiągnęła łączny poziom około 138 GW. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z zainstalowaną mocą około 87 GW w 2015 r., kiedy miało miejsce ostatnie zaćmienie Słońca widoczne na terenie Europy.

W 2015 r., nawet jeśli moc zainstalowana fotowoltaiki słonecznej była o wiele niższa, ale wysoki poziom zaciemnienia spowodował szereg wyzwań, które wymagały przygotowania i koordynacji ze strony europejskich operatorów w przypadku kolejnych takich zjawisk.

Nawet jeśli zaćmienie Słońca nie stanowi większego wyzwania dzisiaj, to europejscy operatorzy systemów przesyłowych musieli jednak przeprowadzić staranne przygotowania, aby zapewnić stałe bezpieczeństwo dostaw. Powołano dedykowane grupy zadaniowe do analizy jego wpływu, omówienia i przygotowania indywidualnych środków, takich jak na przykład zakontraktowanie dodatkowych rezerw, zwiększenie liczby personelu w sterowniach i podniesienie świadomości uczestników rynku.

Jak praca fotowoltaiki wyglądała w Polsce?

PSE przedstawiły wyniki produkcji fotowoltaiki z 10 czerwca. Okazało się, że zaćmienie miało wpływ na produkcję energii w polskich instalacjach.

Wykres: PSE

Na wykresie widoczny jest spadek produkcji energii, ale nie wpłynął on na bilans systemu elektroenergetycznego. PSE także przygotowało się do tego dnia. Poniżej przedstawiamy także produkcję energii w fotowoltaice w ciągu całego dnia.

Tabela: PSE

4,7 GW w polskiej fotowoltaice

Energetyka słoneczna w Polsce rośnie w siłę. Kwiecień zakończył się dla sektora fotowoltaiki w Polsce mocą zainstalowaną sięgającą poziomu 4,7 GW. Według ostatniego komunikatu PSE, 31 marca moc zainstalowana w energetyce słonecznej w KSE wyniosła dokładnie 4469,8 MW. Oznacza to, że w ciągu miesiąca moc w tym segmencie wzrosła o 4,96 proc., co odpowiada 220,2 MW.

Źródło: PSE/ENTSO-E

Redakcja GLOBEnergia