W Polsce występuje pięć stref klimatycznych, z których V charakteryzuje się najniższymi temperaturami w okresie zimowym, a I najwyższymi. W zależności od tego, w której strefie klimatycznej jest zlokalizowany budynek, do obliczeń przyjmowane są inne temperatury zewnętrzne.

Strefa klimatyczna I II III IV V
Temperatura obliczeniowa powietrza
na zewnątrz budynku te, w st. C
-16 -18 -20 -22 -24
 źródło:PN-82/B-02403

Rozłożenie stref klimatycznych w Polsce kształtuje się następująco:

Podział obszaru Polski na strefy klimatyczne dla okresu zimowego, źródło: PN-82/B-02403

 

Już na pierwszy rzut oka widać, że największy udział w obszarze Polski ma III strefa, dla której temperatura zewnętrzna może dochodzić do -20st. C. Zobaczmy jak zmieni się moc pompy ciepła dla przykładowego budynku, w zależności od obranej lokalizacji.

Założenia dotyczące budynku

Do obliczeń przyjęliśmy następujące założenia dotyczące budynku:

● Dom budowany współcześnie
● Budynek parterowy z ogrzewanym poddaszem
● Powierzchnia zabudowy 150 m2
● Powierzchnia ogrzewana: 260 m2
● Rodzaj ogrzewania: ogrzewanie podłogowe
● Budynek bardzo dobrze zaizolowany
● Temperatura wewnątrz budynku: 20 st. C.
● Dobierane urządzenie: powietrzna pompa ciepła

Moc pompy ciepła a strefa klimatyczna

Sprawdziliśmy jak zmieni się maksymalna potrzebna moc grzewcza urządzenia w zależności od strefy klimatycznej. Nie braliśmy pod uwagę zużycia ciepłej wody użytkowej, gdyż w większym stopniu zależy ono od liczby osób w budynku oraz stopnia zużycia, a nie strefy klimatycznej.
Należy zaznaczyć, że podane moce urządzeń mają jedynie charakter poglądowy i zostały oszacowane na podstawie programów popularnych symulacyjnych dla instalatorów. Ostateczna wartość będzie zależała od różnych czynników, a przede wszystkim od bardziej dokładnego określenia parametrów budynku, a także od indywidualnego podejścia firmy wykonawczej do klienta.

Spójrzmy jednak jak przy założonych parametrach zmienia się maksymalna potrzebna moc grzewcza.

  • I STREFA – Szczecin – 8,9 kW
  • II STREFA – Poznań – 9,4 kW
  • III STREFA – Warszawa – 9,9 kW
  • IV STREFA – Białystok – 10,4 kW
  • V STREFA – Zakopane – 10,9 kW

Jak widać z pobieżnych obliczeń, moc pompy ciepła, która powinna zostać dobrana do założonego budynku może zmienić się w zależności od lokalizacji budynku o około 22%. Jest to już całkiem spora różnica, która może mieć wpływ na cenę urządzenia.

Czy istnieją rekomendacje dotyczące doboru pompy ciepła w zależności od strefy klimatycznej? Czy IV i V strefa klimatyczna stanowią problemem dla powietrznych pomp ciepła? O odpowiedź poprosiliśmy zaprzyjaźnionego instalatora.

Czy istnieją rekomendacje dotyczące doboru pompy ciepła w zależności od strefy klimatycznej?

Przy doborze pompy ciepła oprócz strat budynku należy uwzględnić kilka czynników: długość sezonu grzewczego, różnicę między temperaturą zewnętrzną a wewnętrzną i optymalizację punktu biwalentnego, czyli punktu, w którym trzeba dołączyć drugie źródło ciepła np. grzałkę elektryczną. Bez względu na strefę klimatyczną, w Polsce pompy ciepła w układzie powietrze-woda powinny pracować w układach biwalentnych. – odpowiada Instalator

Czy IV i V strefa klimatyczna stanowią problemem dla powietrznych pomp ciepła?

Przy uwzględnieniu wszystkich ograniczeń powietrznych pomp ciepła nie ma przeciwwskazań do ich stosowania w IV czy V strefie, chociaż trzeba sobie zdawać sprawę że ich eksploatacja będzie droższa niż np. w strefie I czy II. Różnica kosztów eksploatacji między powietrzną a gruntową pompą ciepła w strefach zimnych będzie bardziej znacząca. Gruntowe pompy ciepła w 5 strefie będą pracowały z większą efektywnością oraz mogą pracować w układach monowalentnych. – odpowiada Instalator

Redakcja GLOBEnergia