Niedawno pisaliśmy o tym, jak zmieni się moc pompy ciepła w zależności od strefy klimatycznej, a także o tym, jak zmieni się moc pompy ciepła zależności od temperatury wewnątrz budynku. Teraz chcemy porównać jak zmieni się moc pompy ciepła, dla dwóch przeciwnych przypadków: V strefa klimatyczna 24 st. C wewnątrz budynku oraz pierwsza strefa klimatyczna i 20 st. C wewnątrz budynku.

Założenia dotyczące budynku

Do obliczeń przyjęliśmy następujące założenia dotyczące budynku:

● Dom budowany współcześnie
● Budynek parterowy z ogrzewanym poddaszem
● Powierzchnia zabudowy 150 m2
● Powierzchnia ogrzewana: 260 m2
● Rodzaj ogrzewania: ogrzewanie podłogowe
● Budynek bardzo dobrze zaizolowany
● Dobierane urządzenie: powietrzna pompa ciepła

Strefy klimatyczne

W Polsce występuje pięć stref klimatycznych, z których V charakteryzuje się najniższymi temperaturami w okresie zimowym, a I najwyższymi. W zależności od tego, w której strefie klimatycznej jest zlokalizowany budynek, do obliczeń przyjmowane są inne temperatury zewnętrzne.

Strefa klimatyczna I II III IV V
Temperatura obliczeniowa powietrza
na zewnątrz budynku te, w st. C
-16 -18 -20 -22 -24
 źródło:PN-82/B-02403

 

Do obliczeń, jako V strefę wybraliśmy Zakopane, a jako I strefę – Szczecin. Zobaczmy jak zmieni się moc pompy ciepła.

UWAGA: Sprawdziliśmy jak zmieni się maksymalna potrzebna moc grzewcza urządzenia w zależności od temperatury wewnątrz budynku i strefy klimatycznej. Nie braliśmy pod uwagę zużycia ciepłej wody użytkowej, gdyż w większym stopniu zależy ono od liczby osób w budynku oraz stopnia zużycia. Należy zaznaczyć, że podane moce urządzeń mają jedynie charakter poglądowy i zostały oszacowane na podstawie programów popularnych symulacyjnych dla instalatorów. Ostateczna wartość będzie zależała od różnych czynników, a przede wszystkim od bardziej dokładnego określenia parametrów budynku, a także od indywidualnego podejścia firmy wykonawczej do klienta.

Przypadek 1.

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna dla I strefy wynosi -16 st. C. Przyjęliśmy, że temperatura wewnętrzna ustalona przez użytkownika wynosi 20 st. Różnica temperatur wynosi zatem 36 st. C.

Dla takich parametrów, moc pompy ciepła wyniosła 8,9 kW.

Przypadek 2.

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna dla V strefy wynosi -24 st. C. Przyjęliśmy, że temperatura wewnętrzna ustalona przez użytkownika wynosi 24 st. Różnica temperatur wynosi zatem aż 48 stopni.

Dla takich parametrów, moc pompy ciepła wyniosła 11,9kW.

Jak widać z pobieżnych obliczeń, moc pompy ciepła dla takich parametrów jest całkiem znacząca i wynosi około 33%. Jest to spora różnica i może mieć wpływ na cenę urządzenia.

Redakcja GLOBEnergia