Jak zmienić net billing i wesprzeć pompy ciepła? Branża odpowiada i zaskakuje

Podczas tegorocznego Kongresu TRENDY, który był organizowany przez naszą redakcję, zaprosiliśmy naszych gości do wypełnienia ankiety. Respondenci mieli możliwość wypowiedzenia się o tematach palących dla sektora energetycznego. 

Czwarta edycja Kongresu TRENDY odbyła się w dniach 14-15 listopada 2023 roku. W czasie jego trwania przeprowadziliśmy małe badanie. Zapytaliśmy naszych gości m.in. o to jak zmienić net-billing, jak wesprzeć pompy ciepła oraz jak firmy radzą sobie z implementacją raportowania ESG. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

ankieta

Podziel się

Jak zmienić net-billing?

Rozwój instalacji prosumenckich jest niezwykle istotny w kontekście zwiększenia udziału OZE w polskim miksie energetycznym. Nie może być on jednak przeprowadzony w sposób nieprzemyślany. Konieczne jest stworzenie przejrzystego i ekonomicznie uzasadnionego systemu rozliczeń. Na podstawie obserwacji rynku Redakcja GLOBENERGIA postanowiła przedstawić cztery kluczowe i konieczne zmiany w systemie rozliczeń, które zebrano w tzw. “Czteropaku prosumenckim”.  W jego ramach zaproponowano wprowadzenie gwarantowanej minimalnej ceny odkupu, rozliczenie depozytu bez podatku VAT, możliwość pokrycia depozytem wszystkich składników faktury, a także możliwość wypłaty 100% nadwyżek depozytu prosumenckiego lub rozliczenia ich w kolejnych latach. 

Jak na te postulaty zapatrują się przedstawiciel branży energetyki odnawialnej i branży budowlanej, aktywnie uczestniczący w tegorocznym Kongresie TRENDY? 

Wyniki ankiety pt. ”Jak zmienić net-billing?” przeprowadzonej podczas Kongresu TRENDY. Źródło: GLOBENERGIA

Większość ankietowanych zdecydowanie opowiedziało się za wprowadzeniem minimalnej ceny odkupu. W zamierzeniu ma być to stawka za energię, która będzie ściśle powiązana z realiami rynkowymi. Pozwoli ona na obliczenie czasu zwrotu inwestycji, a także uchroni prosumentów przed ujemnymi cenami energii, które mogą stać się dużym problemem wraz z wprowadzeniem taryf dynamicznych. Na drugim miejscu uplasowało się wprowadzenie systemu, w którym depozyt może pokryć wszystkie składniki faktury. Obecnie dysponowanie tymi środkami jest mocno ograniczone. Trzecią najczęściej wybieraną odpowiedzią okazał się postulat o tym, aby cały depozyt przechodził na kolejny rok. Obecnie aż 80% depozytu przepada w kolejnym roku rozliczeniowym. Podsumowując, większość branży chciałaby mieć większe możliwości zarządzania przychodami ze swojej instalacji. Dzięki temu ich pozycja wytwórców energii będzie jeszcze silniejsza. Tylko te trzy rozwiązania dadzą prosumentom narzędzia do konkurowania z zakładami energetycznymi. 

Jak wspierać rynek pomp ciepła?

Kolejnym gorącym tematem jest kwestia rozwoju rynku pomp ciepła. Technologia ta z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. W I kwartale 2023 roku, w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku, odnotowano wzrost sprzedaży urządzeń typu powietrze-woda do ogrzewania budynków sięgający 64%. Jednocześnie wzrosło zainteresowanie gruntowymi pompami ciepła typu solanka-woda - sprzedaż tych urządzeń zwiększyła się aż o 69%. Jednak aby rynek pomp ciepła dalej rozwijał się tak prężnie konieczne jest wprowadzenie większej liczby regulacji, m.in. rozwoju specjalnych taryf dla tych urządzeń. I to właśnie wprowadzenie taryf energetycznych dla pomp ciepła było najczęściej wskazywane przez respondentów jako działanie wspierające rozwój tej technologii. 

Wyniki ankiety pt. “Jak wesprzeć rynek pomp ciepła?” przeprowadzonej podczas Kongresu TRENDY. Źródło: GLOBENERGIA

Zgodnie z propozycją, jaka padła podczas trwania Kongresu, część lub całość kosztów związanych z uprawnieniami do emisji powinno zostać przekazane na utworzenie specjalnych taryf dla użytkowników pomp ciepła. Zdecydowana większość ankietowanych opowiedziało się za utworzeniem taryfy energetycznej dla pomp ciepła, jak i taryfy strefowej dla tych urządzeń. Co ciekawe, znacznie mniejszym poparciem cieszyło się szkolenie instalatorów, a nawet obniżenie kosztów urządzeń i ich montażu. Według ambitnych planów Unii Europejskiej do 2030 roku europejski rynek pomp ciepła powinien wzbogacić się o 60 mln nowych urządzeń. Już teraz poddawane jest w wątpliwość to, czy bez dużej liczby instalatorów taki wynik jest w ogóle możliwy. Co więcej, koszt zakupu i montażu pomp ciepła jest podawany często jako główny powód, dla którego ludzie nie chcą zdecydować się na zakup takiego urządzenia. Możliwe jednak, że stosunkowo nowy problem, jakim jest brak dedykowanych dla pomp ciepła taryf energetycznych, przyciąga większą uwagę uczestników Kongresu. 

Czy boimy się sztucznej inteligencji?

Według ekspertów, od sztucznej inteligencji (AI) nie ma odwrotu - o tym też intensywnie dyskutowaliśmy podczas Kongresu. Jak na sztuczną inteligencję zapatrują się ankietowani? 

Wyniki ankiety pt. “Z jakim pojęciem utożsamiasz sztuczną inteligencję?” przeprowadzonej podczas Kongresu TRENDY. Źródło: GLOBENERGIA

Jak się okazuje, większość respondentów kojarzy sztuczną inteligencję z jej pozytywnymi aspektami. Przede wszystkim jest ona wymieniana jako sposób na optymalizację procesów. Trudno się z tym kłócić - dzięki komputerom możliwe jest szybkie modelowanie, obliczanie, raportowanie…Trudno zliczyć dokładną liczbę funkcjonalności takiego urządzenia. Dla ankietowanych istotne było również to, że sztuczna inteligencja może usprawnić proces automatyzacji (23% respondentów), prognozowanie i zarządzanie (21%), a także możliwość przetwarzania dużej ilości danych (13%). Jedynie 5% pytanych odpowiedziało, że AI może stanowić potencjalne zagrożenie. Co ciekawe, nikt nie opowiedział się za tym, że to rozwiązanie może posłużyć do ochrony przed cyberatakami. Najprawdopodobniej liczba takich cyberzagrożeń będzie w najbliższych latach rosła. Rosnący udział prosumenckich wytwórców energii zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia takiej sytuacji. Domowe instalacje nie posiadają bowiem tak dużych zabezpieczeń, jak duże podmioty energetyczne. 

Ankietowani nie łączą sztucznej inteligencji ani z oszczędnościami, ani z monetyzacją danych. Respondenci nie sądzą również, że AI może doprowadzić do redukcji etatów. Jest to jedna z największych obaw przeciwników robotyzacji. Należy jednak podkreślić, że wprowadzenie sztucznej inteligencji znacznie przyspieszy rozwój rynku OZE. Co za tym idzie, zwiększy się zatrudnienie np. w dziale sprzedaży lub wśród wcześniej wspomnianych instalatorów. Dodatkowo same roboty muszą być tworzone i naprawiane. 

Jak firmy radzą sobie z raportowaniem ESG?

Wraz z wejściem w życie Dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat m.in. kwestii środowiskowych. Dane te będą raportowane według tzw. wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS).  Największe podmioty będą musiały złożyć raport jako pierwsze i będzie on dotyczył roku 2024. Małe i średnie spółki giełdowe będą do tego zobowiązane nieco później. Będą one musiały przedstawić pierwszy raport za rok 2026. 

Niemniej jednak wszystkie firmy już teraz powinny przygotować się do wprowadzenia sprawozdawczości rozwoju zrównoważonego (ESG). Tak więc w ankiecie padło także pytanie o to, na jakim etapie wdrożenia tego rodzaju raportowania są poszczególne przedsiębiorstwa.  

Wyniki ankiety pt. “Na jakim etapie jest wdrożenie raportowania ESG w Twojej firmie?” przeprowadzonej podczas Kongresu TRENDY. Źródło: GLOBENERGIA

Jak się okazuje, 47% ankietowanych odpowiedziało, że ich firmy nie zajęły się jeszcze wdrażaniem ESG! Pocieszające jest to, że 21% pytanych stwierdziło, że w ich przedsiębiorstwie trwają pracę nad wprowadzeniem tego rodzaju raportowania. Natomiast jedynie 19% respondentów twierdzi, że w ich firmie już wdrożono to rozwiązanie. Co ciekawe, aż 17% osób nie wie, czy ESG jest w ogóle wprowadzane w życie w ich miejscu pracy. Można więc zastanawiać się, czy większość przedsiębiorstw pozostawi tę kwestię dosłownie na ostatnią chwilę. 

Czasu jest bowiem dość niewiele, nie tylko na wdrażanie ESG, ale także pozostałych kwestii związanych z rozwojem sektora OZE w Polsce.

Źródło: globenergia.pl

Zobacz również