Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w naszym kraju rośnie w rekordowym tempie. Tylko w pierwszym półroczu 2020 r. dystrybutorzy przyłączyli do sieci prawie 109 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 742 MW. Dla porównania, w całym 2019 roku liczba przyłączonych mikroinstalacji wyniosła około 106 tys., a ich łączna moc około 690 MWp. Zainteresowanie fotowoltaiką rośnie, ale nie każdy inwestor musi od razu wiedzieć, jak wygląda proces przyłączenia mikroistalacji i jak zostać prosumentem.

W związku z tym, Urząd Regulacji Energetyki (URE) wraz z zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) spółkami: Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja opracowali „Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym”.

Przewodnik powstał po to, by odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy są zainteresowani zakupem i zainstalowaniem fotowoltaiki mogli znaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Co zawiera przewodnik?

W przewodniku, przyszły prosument znajdzie odpowiedzi na takie pytania jak:

 • czym są odnawialne źródła energii?
 • jak optymalnie dobrać ich moc do własnych potrzeb?
 • na co zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o wyborze instalacji fotowoltaicznej?
 • gdzie najlepiej zainstalować panele PV?
 • co wpływa na pracę instalacji oraz jak ją optymalnie użytkować?

Jak przyłączyć mikroinstalację fotowoltaiczną?

Oprócz odpowiedzi na wymienione wyżej pytania, opracowanie zawiera również informacje dotyczące procesu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej.

W przewodniku wymieniono 7 prostych kroków:

 1. Znalezienie uprawnionego instalatora.
 2. Dobieranie mocy fotowoltaiki do zużycia prądu.
 3. Zlecenie montażu fotowoltaiki wybranemu instalatorowi.
 4. Zgłoszenie do OSD zainstalowania fotowoltaiki, co najmniej 30 dni przed planowanym jej
  uruchomieniem za pomocą specjalnego druku dostępnego m.in. na stronie internetowej właściwego OSD.
 5. Podpisanie lub zaktualizowanie umowy regulującej dystrybucję i sprzedaż energii
  elektrycznej.
 6. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, OSD w terminie 30 dni od daty wpływu
  zgłoszenia na swój koszt, wymieni lub przeprogramuje licznik, który będzie mierzył
  energię pobraną z sieci jak i energię oddaną do niej.
 7. Korzystanie z wyprodukowanego prądu.

Szczegółowy opis procesu przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych można znaleźć na stronach internetowych OSD.

O czym warto pamiętać?

Podczas procesu przyłączania mikroinstalacji do sieci, warto pamiętać o tym, że wybrany instalator powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje: certyfikat lub ważne świadectwo kwalifikacyjne/uprawnienia budowlane, a wykonana instalacja musi być zgodna z dokumentacją techniczną, Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. oraz wymaganiami technicznymi dla mikroinstalacji.

Źródło: URE, Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym

Redakcja GLOBEnergia