Sonda TURBO KOLEKTOR opatentowana przez firmę MuoviTech stanowi rozwiniecie tradycyjnej laminarnej sondy kolektorów gruntowych do pomp ciepła. Ma ona zdolność lepszej wymiany ciepła w stosunku do tradycyjnych produktów poprzez specjalną konstrukcję wnętrza sondy.

Zdolność przenikania ciepła dla sondy mierzona jest za  pomocą  oporu  termicznego  odwiertu  będącego  stosunkiem  grubości  warstwy  materiału  do  jego współczynnika  przewodnictwa  cieplnego.  Parametr ten wpływa na ilość ciepła, które czynnik roboczy kolektora może pochłonąć. Im niższa jest jego wartość tym wyższa sprawność COP pompy ciepła.

MuoviTech  w  opatentowanej  technologii  zamiast gładkiego wnętrza, zastosował profilowanie, które wymusza turbulentny przepływ czynnika roboczego  bez  konieczności  zwiększania  prędkości przepływu.  Taki  przepływ  płynu  zmniejsza  opór termiczny  odwiertu,  co  przekłada  się  na  wyższą sprawność  urządzeń  korzystających  z  kolektora. Oznacza  to  iż  transportowana  jest  większa  ilość energii na metr sondy.

Podwójnie  lub  poczwórnie  nawijany  kolektor z  obciążona  głowica  o  długości  550  mm,  zgrzewany  jest  fabrycznie.  Wielkość  obciążenia  dostosowana  jest  do  długości  sondy,  ponadto  istnieje możliwość  zastosowania  dodatkowego  obciążenia. Sondy produkowane w przedziale długości od 60–200  mb.  Sonda  przed  opuszczeniem  fabryki przechodzi  próbę  szczelności,  oraz  próbę  przepływu. Produkcja odbywa się zgodnie z INSTA SBC 12201 EN 12201:2003.

Jak  zapewnia  producent,  nowe  rozwiązanie  pozwala na uzyskanie do 20% lepszych wyników (0,07m 2 K/W) niż ma to miejsce przy klasycznych kolektorach laminarnych. Lepsze wyniki to oszczędność energii,  a  dla  końcowego  odbiorcy  –  wyższa  sprawność gruntowej pompy ciepła. Dużym atutem nowej technologii jest jej kompatybilność, z dostępnymi pompami ciepła i niezmienny sposób instalowania systemu.
 
Zalety stosowania kolektora Turbo:
•     Pomiary oporu termicznego odwiertu z zainstalowanym kolektorem Turbo, dają rezultat na poziomie 0,07 m 2 K/W, co stanowi wynik korzystniejszy do 20% w stosunku do kolektora laminarnego.
•     Niska wartość oporu termicznego odwiertu dla przepływu turbulentnego.
•     Spadek ciśnienia jest proporcjonalny do kwadratu
wartości przepływu w instalacji. Jeżeli wartość przepływu zostanie zwiększona dwukrotnie, wartość spadku ciśnienia wzrasta 4 razy. Zwiększona wartość spadku ciśnienia wymaga większego zużycia energii na ruch pomp obiegowych, jednocześnie zwiększając koszty eksploatacji systemu.
Ta sytuacja jak widać nie ma miejsca dla instalacji o profilu Turbo. (Pomiary wykonane dla 28% medium etanol, temperatura medium 10°C, przepływ 30,5 l/min)
Korzyści dla użytkownika końcowego:
•     Polepszenie parametru COP – korzyść dla użytkownika systemu
•     Niezmienny sposób instalowania systemu w stosunku do starego typu laminarnego – korzyść dla wykonawcy systemu
•     Gwarancja kompatybilności systemu  
z nowoczesnymi pompami ciepła
Źródło: MuoviTech