Jakie instalacje OZE bierze pod uwagę URE?

Dane opublikowane przez URE dotyczą tych instalacji OZE, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji lub wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego. W zakresie mikroinstalacji dane dotyczą jedynie tych instalacji, które wytwarzają energię elektryczną objętą systemem świadectw pochodzenia, systemem taryf gwarantowanych albo aukcyjnym systemem wsparcia. Oznacza to, że URE nie bierze pod uwagę ani mikroinstalacji prosumenckich korzystających z systemu opustów ani tych instalacji, których właściciele sprzedają nadwyżki energii. W związku z tym, wynik podany przez URE należy powiększyć o nie powiększyć.

Dane URE dotyczące mikroinstalacji

Według danych URE podsumowujących II kwartał 2020 roku, łączna moc zainstalowana w OZE w Polsce wynosi 9 474,910 MW. Doliczając do tego wyniku nieuwzględnione mikroinstalacje okazuje się, że łączna moc OZE w Polsce wynosi prawie 11 GW!

Jakie instalacje dominują?

Wśród instalacji OZE w Polsce zdecydowanie dominuje wiatr. Według danych URE, na koniec II kwartału w Polsce funkcjonowało aż 6 039,9 MW w energetyce wiatrowej, co stanowi ponad połowę wszystkich instalacji OZE.

Na drugim miejscu według zestawienia URE znajdują się instalacje wykorzystujące biomasę, których moc zainstalowana po podsumowaniu pierwszego półrocza 2020 roku wynosiła 1507,985 MW.

Realnie na drugim miejscu powinna zostać zakwalifikowana fotowoltaika. Według danych PSE, moc zainstalowana w PV z uwzględnieniem mikroinstalacji po pierwszym półroczu wyniosła 2,1 GW. URE podaje 708,019 MW, więc nie uwzględnia prawie 1,4 GW mikroinstalacji PV.

Gdyby mikroinstalacji PV zostały uwzględnione w zestawieniach URE, całkowita moc zainstalowana w OZE po pierwszym półroczu 2020 roku wyniosłaby prawie 11 GW.

Warto dodać, że według danych PSE, na koniec lipca moc zainstalowana w fotowoltaice wyniosła 2261,347 MWp, co oznacza, że w ciągu jednego miesiąca przyłączono do sieci 152,4 MWp instalacji PV. Szczegóły sprawdź TUTAJ

Pozostałe instalacje OZE

Według danych URE, po II kwartale 2020 roku w instalacjach wykorzystujących hydroenergię było zainstalowane 973,858 MW, a w instalacjach wykorzystujących biogaz 245,148 MW.

Źródło: URE, PSE

 

Redakcja GLOBEnergia