Wyłaniające się innowacje w zakresie systemów magazynowania opartych na akumulatorach zostały zaprojektowane w taki sposób, by uczynić energię elektryczną z systemów PV lub elektrowni wiatrowych dostępną w cenie około 5 rupii (0,30 zł) za jednostkę, co uczyniłoby ceny tych źródeł energii odnawialnej konkurencyjnymi w stosunku do cen energii z elektrowni węglowych.

Opalane węglem elektrociepłownie obecnie stanowią około 60% zainstalowanych w Indiach mocy wytwórczych. OZE, głównie systemy wiatrowe i PV mają około 15% udział. Duże hydroelektrownie stanowią 14%, elektrownie gazowe – 8%, zaś jądrowe – 1,9%.

Rząd indyjski zadeklarował zwiększenie zainstalowanej w państwie mocy PV z obecnego poziomu około 8,600 MW do 100 000 MW do 2022 roku oraz podwyższenie udziału niekonwencjonalnych źródeł energii, głównie OZE i energetyki jądrowej w całkowitej mocy  zainstalowanej w Indiach do 40% w 2030 roku.

Niemniej główną barierą powstrzymującą szybkie rozpowszechnienie energii z PV i wiatrowej jest ograniczona generacja mocy wytwórczych w przypadku instalacji PV i wiatrowych z uwagi na to, że ani promieniowanie słoneczne, ani wiatr nie są dostępne 24 h/dobę, w przeciwieństwie do elektrociepłowni, która może spalać węgiel nieprzerwanie.

Międzynarodowa Agencja Energii przewidziała główne transformacje na globalnym rynku energetycznym w ciągu kilku następnych dekad, z OZE i gazem ziemnym na czele w celu osiągnięcia odpowiedniego zapotrzebowania na energię do 2040 roku.

Analitycy z TERI orzekli, że IEA poczyniła również techniczne projekcje wyłaniającej się technologii magazynowania opartego na akumulatorach, które pomogą rozwiązać problem ograniczonej dostępności do promieniowania słonecznego i wiatru.

Podczas gdy energia elektryczna z elektrowni na węgiel jest obecnie dostępna dla zakładów w Indiach za około 3,5 rupii (2,13 zł) na jednostkę, ceny za elektryczność z elektrowni na węgiel prawdopodobnie wzrosną o około 1 rupię (0,06 zł) na jednostkę wskutek wprowadzenia nowych standardów dla elektrociepłowni zatwierdzonych przez rząd indyjski.

IEA przewiduje, że konsumpcja węgla niewiele wzrośnie przez następne 25 lat,  ponieważ zapotrzebowanie w Chinach spada poprzez wysiłki kraju dążące do zwalczania zanieczyszczenia powietrza oraz dywersyfikacji miksu energetycznego.

Coroczna konferencja połączyła delegacje z kilku różnych państw w celu przedyskutowania strategii ograniczenia bądź redukcji emisji gazów cieplarnianych ze spalania paliw kopalnych.

Rozwój energii odnawialnej jest kluczowym komponentem tych strategii. IEA przewiduje, że OZE pozostaną najszybciej rozwijającym się źródłem generowania energii elektrycznej, biorąc pod uwagę ich globalny udział, który wzrósł z 23% w 2015 roku do około 28% w 2021 roku.

Opracowano na podstawie: The Telegraph