Odpady rolnicze i odchody zwierzęce znajdują szerokie zastosowanie w biogazowniach jako substrat energetyczny. Ich wartość opałowa nie jest jednak równa. Które substraty dają najlepsze efekty energetyczne i jakie dają pozostałe przedstawiają poniższe – schemat i tabela.

Obraz przedstwia schematyczną kolejność wartości energetycznej odpadów rolniczych i pozwierzęcych.

Wartości energetyczne różnych odpadów jako substratów do produkcji biogazu:

Rodzaj substratu objętość gazu na tonę ilość potrzebna do wytworzenia 100kW mocy
Odchody trzody 16m3/t 14,000 ton
Odchody bydła 18m3/t 12,000 ton
Gorzelnia 30 m3/t 7,300 ton
Odpady ziemniaczane 39m3/t 5,600 ton
Osady komunalne 50-80m3/t 4,400 ton
Warzywa/owoce konserwowanie/marynowanie 100m3/t 2,200 ton
Ubojnia 100m3/t 2,200 ton
Żywnościowe odpady domowe 120 m3 CH4/t 1,800 ton
Odchody drobiu 130 m3/t   1,700 ton

Wielkości są przybliżone i muszą być ustalane dla każdego przypadku osobno. Odchody drobiu i odpady żywnościowe często wymagają dodatkowej obróbki przed fermantacją. Mieszanie odpadów pomaga zoptymalizować produkcję metanu i jakość pofermentu.  

Źródło: CEERES