Jaki jest najlepszy sposób ubezpieczenia prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej?

Program Czyste Powietrze czekają zmiany, które dotyczyć będą najwyższego poziomu dofinansowania. Co z dotacją w najwyższym poziomie dotacji?

Każdy przestój prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej oznacza starty dla jej właściciela. Dlatego w wypadku awarii najważniejsza będzie szybkość reakcji i natychmiastowe rozwiązanie problemu. Prosument powinien być przygotowany na każdą ewentualność. Dlatego w tym artykule sprawdzimy jakie są możliwości ubezpieczenia prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej. Istotne różnice wytłumaczy Tomasz Szyperski z Global Assistance.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Program Czyste Powietrze czekają zmiany, które dotyczyć będą najwyższego poziomu dofinansowania. Co z dotacją w najwyższym poziomie dotacji?

Podziel się

Ubezpieczenie fotowoltaiki, po co?

Za ubezpieczeniem swojej mikroelektrowni przemawia wiele argumentów. Prosumenci już na starcie dostrzegają potrzebę takiego zabezpieczenia, w końcu już sam koszt instalacji jest dość wysoki. Ilość zdarzeń losowych stanowiących zagrożenie dla fotowoltaiki jest ogromna. Wśród nich należy wymienić gwałtowne zjawiska atmosferyczne, akty wandalizmu i kradzieże. Na ich skutek może dojść do naprawdę poważnych uszkodzeń instalacji i potrzeby drogiej naprawy. Dlatego szukając ubezpieczenia domu z instalacją fotowoltaiczną, warto sprawdzić, czy zakłada ono ochronę przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami. Na co zwrócić szczególną uwagę? Na możliwie najszerszy zakres ubezpieczenia. W tym miejscu pojawia się właśnie kluczowy aspekt całej sprawy. Dużo bardziej praktycznym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty poza klasycznym ubezpieczeniem domu, z pominięciem czasochłonnych procedur. Chodzi tutaj o likwidację szkody w sposób naturalny. Prześledźmy do tego, jak działa to rozwiązanie na przykładzie dostępnej oferty. 

Warto zabezpieczyć się już na starcie

Przeglądając oferty ubezpieczeń najbardziej wyróżnia się dedykowana oferta partnerska od producenta Avrii i Ubezpieczyciela InterRisk. W tym przypadku położono nacisk na jak najszybsze przywrócenie instalacji do pracy. Fundatorem omawianego ubezpieczenia jest producent (Avrii). Tym samym prosument nie płaci składek ubezpieczeniowych. Dlatego też oczywistym jest, że ubezpieczenie przysługuje osobom używających produktów marki Avrii SOL (falowniki do 50 kW). 

-Wypłata odszkodowania lub realizacja świadczenia w sposób naturalny i  zdecydowany przyspiesza proces przywrócenia sprzętu do stanu sprzed szkody. To nowatorskie podejście wybiega poza ramy klasycznego ubezpieczenia fotowoltaiki - wyjaśnia Tomasz Szyperski.

Ubezpieczenie przysługuje na okres czterech lat. Tymczasem klasyczne ubezpieczenie zazwyczaj obejmuje okres jednego roku. Poza tym korzystając z ubezpieczenia fotowoltaiki w ramach ubezpieczenia domu należy pamiętać o ich wzajemnym powiązaniu. Awaria fotowoltaiki wpłynie na wysokość składek (będą wyższe) w następnym rozliczeniu ubezpieczenia prywatnego. Tymczasem oferta od Avrii nie ma powiązania z ubezpieczeniem domu, co jest jej kolejną zaletą.  

-Co ważne realizacja świadczenia wynikająca z ubezpieczenia falownika Avrii SOL nie wpływa na szkodowość ubezpieczenia danej nieruchomości -- zaznacza Tomasz Szyperski. 

Jak już wspominaliśmy w ramach oferty Avrii szkody są pokrywane w sposób naturalny. To znaczy, że po zgłoszeniu awarii to wyznaczony partner likwiduje szkodę poprzez szybkie świadczenie pomocy assistance. Ze względu na brak procedur związanych z przyznaniem i wypłatą odszkodowania w formie pieniężnej cały proces przebiega dużo szybciej, jednak pokrycie kosztów materiałów może wymagać akceptacji Ubezpieczyciela.

Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ.

Szukając ubezpieczenia dla instalacji fotowoltaicznej warto sprawdzić ofertę producenta urządzeń. Jeżeli nie możemy skorzystać z takowej wybierajmy ubezpieczenia gwarantujące likwidację szkód w sposób naturalny. W każdym innym przypadku starajmy się korzystać z usług autoryzowanych serwisów. W ten sposób będziemy mieć pewność, że montaż elementów instalacji odbył się w sposób zgodny w wymogami gwarancji producenta. 

Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia