Jak wynika z obserwacji osób w branży fotowoltaicznej na zachodzie, imponująco rośnie moc zainstalowana w elektrowniach fotowoltaicznych.

 
Bardzo wyraźnym trendem jest rosnąca wielkość elektrowni. Niektóre projekty, będące jeszcze w fazie realizacji osiągną docelowo moc setek megawatów i wymagają zainstalowania milionów paneli słonecznych. Jest to kolejne wyzwanie dla dostawców komponentów na takie nowoczesne elektrownie fotowoltaiczne. 
 
Normą, w tego typu dużych projektach staje się korzystanie z komponentów, produktów i dostawców z różnych części świata.
Często wygląda to tak, że lokalny inwestor z Ameryki Południowej staje przed wyzwaniem dystrybucji chińskich modłów fotowoltaicznych, europejskich falowników oraz innych komponentów. Dla inwestora jest to wyzwanie logistyczne, ponieważ oprócz samej dostawy ważna jest dla niego jakość dostarczonych już urządzeń, przez co jakość i bezpieczeństwo samej dostawy.
Właściciele projektu, inwestorzy, ale również kredytodawcy i inne podmioty uczestniczące w projektach elektrowni PV muszą mieć pewność, że zamówione produkty są zgodne z podanymi specyfikacjami i będą działać zgodnie z oczekiwaniami.
Tak więc, poza dostawcami i inwestorami pojawia się niezależna strona trzecia całej inwestycji – profesjonalne inspekcje, testy i oceny.
Przy rozpatrywaniu potencjalnych dostawców i produktów, w odniesieniu do niektórych projektów, zaleca się szczegółowe audyty początkowe. Audyty powinny być wykonane przez niezależną jednostkę. Celem audytu jest identyfikacja słabości procesów produkcyjnych i jakości zarządzania oraz opracowania środków łagodzących w celu ograniczenia ryzyka związanego z ewentualnym uszkodzenie produktu.
Większość modułów słonecznych posiada certyfikaty, co oznacza, że spełniają one podstawowe wymogi w zakresie modułów słonecznych (IEC designu i bezpieczeństwa) 61215 (IEC 61730). Jednakże, dla konkretnych projektów zaleca się przetestować i zakwalifikować urządzenia w celu spełnienia specyficznych wymagań klimatycznych – jeżeli lokalizacja inwestycji wskazuje na to, że urządzenia mogą być narażone na długotrwałe, szkodliwe czynniki atmosferyczne.
Linia produkcyjna i magazyn producenta również powinny być zbadane w celu zapewnienia, że poszczególne projekty mogą być zakończone na czas, zgodnie z kontraktem i na określonym poziomie jakości.
Istotny jest też sam proces transportu urządzeń na miejsce montażu. Odrzucenie partii modułów fotowoltaicznych po dotarciu na miejsce nie tylko doprowadzi do nieprzyjemnych dyskusji z producentem, ale może powodować opóźnienia, a przez to kary i dodatkowo straty finansowe. Są więc proponowane specjalne programy testowania jakości urządzeń bezpośrednio przed wysyłką.
 
Źródło: PV-tech.org