Jeszcze większy wzrost zainteresowania modułami monokrystalicznymi!

Tak jak w zeszłym roku, w pierwszym półroczu 2020 wśród modułów dominuje krzemowa technologia oparta na ogniwach monokrystalicznych. Na podstawie danych SBF POLSKA PV moduły monokrystaliczne stanowią 94,4% sprzedanych w 2020 r. Dla porównania, w 2019 roku, moduły monokrystaliczne stanowiły 79%.


Ogromny wzrost zainteresowania modułami typu HCC

W 2020 r. umocnił się trend, który widoczny był już w 2019 r., wzrosło bowiem zainteresowanie modułami Half Cut Cells – czyli wykonanych w technologii wykorzystującej moduły z ogniwami ciętymi na pół. Udział sprzedaży modułów wykonanych w technologii Half Cut Cells wyniósł w I połowie 2020 r. 75,5%. Udział modułów monokrystalicznych z pełnymi ogniwami wyniósł 18%, a modułów polikrystalicznych 6,2%. W zestawieniu pojawiła się również technologia Bi-Facial, której sprzedaż w I połowie 2020 r. stanowiła 0,3%.

Dla porównania, w 2019 roku sprzedaż modułów typu HCC wynosiła 28%, monokrystalicznych z pełnymi ogniwami 58%, a polikrystalicznych 14%. Moduły bifacjalne nie były wymieniane w zestawieniu.

Dowiedz się więcej!

Zaprezentowany przez SBF POLSKA PV raport “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych w Polsce I połowa ‘20” przedstawia stan polskiego rynku fotowoltaicznego w pierwszej połowie 2020 roku. Raport został wykonany przez SBF POLSKA PV, na podstawie danych uzyskanych z operatorów sieci dystrybucyjnych oraz w oparciu o dane dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych. Przedstawione opracowanie zawiera również prognozy związane z rozwojem rynku PV w Polsce do końca 2020 roku.

Cały raport możesz pobrać TUTAJ!

Redakcja GLOBEnergia