– W tym roku musimy określić wstępnie miks energetyczny, by przez najbliższe 10 lat można było kontynuować rozwój energetyki w oparciu o wyznaczone kierunki – powiedział Wiceminister Piotrowski.

Otwierając konferencję, Andrzej Piotrowski podkreślił, że przed sektorem energetycznym w najbliższych latach staną nowe wyzwania m.in. rozwój rynku mocy, elektormobilności, rozbudowa sieci przesyłowej, nowe inwestycje w moce wytwórcze, rozwój energetyki rozproszonej, znalezienie optymalnego modelu funkcjonowania OZE.

Wiceminister Energii, Andrzej Piotrowski, podczas XVII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

Wiceminister Energii, Andrzej Piotrowski, podczas XVII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, źródło: Ministerstwo Energii

Odniósł się również do toczącej się na forum Unii Europejskiej debaty o rozwiązaniach tzw. pakietu zimowego. – Potrzebna jest teraz pogłębiona merytoryczna dyskusja nad przedstawionymi propozycjami – ocenił. Podsekretarz stanu w ME wziął także udział w dwóch panelach dotyczących priorytetów rządu i przedsiębiorstw na 2017 r. oraz inwestycji w innowacyjne metody w energetyce.

XVII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, odbywa się w dniach 11-12 stycznia 2017 r. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorstw energetycznych i eksperci. W trakcie konferencji poruszane są m.in kwestie restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego i górniczego, perspektyw dla rozwoju kogeneracji, budowania rynku mocy, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

Źródło: Ministerstwo Energii