Nagrodzony projekt, który analizuje właściwości urządzeń PV, politykę publiczną oraz sektor prywatny, nosi tytuł: ”Modeling Photovoltaics Innovation and Deployment Dynamics”. Będzie on prowadzony przez głównego badacza- Jessikę Trancik- profesor zrzeszoną w IDSS w MIT oraz innych naukowców z MIT, jak również z National Renewable Energy Laboratory.

W celu określenia mechanizmów napędzających redukcję kosztów systemów PV, zespół zbada szczegółowo konkretne przeszłe innowacje technologiczne oraz politykę, a także oszacuje potencjał fotowoltaiki do przyszłej redukcji kosztów. Nowe zbiory danych zapewnią kompleksowy obraz tego,  w jaki sposób konkretne technologie i ramy polityczne doprowadziły do znacznego spadku kosztów w fotowoltaice w ciągu kilku ostatnich dekad. Omawiany projekt zapewnia również wgląd do danych dla działaczy politycznych, inżynierów oraz innych interesariuszy, które to dane mogą być pomocne w opracowywaniu przyszłych projektów inwestycyjnych oraz ram politycznych.

W naszym projekcie przeanalizujemy powody spadku kosztów w PV, biorąc pod uwagę opracowywanie materiałów i urządzeń, oraz udoskonalenia procesu produkcji i politykę publiczną- informuje Trancik.

Metoda, którą opracowujemy będzie miała kluczowy udział w projekcie, gdyż wykracza poza korelacyjne analizy w kierunku mechanicznego modelu powodów udoskonaleń technologicznych, co jest potrzebne w celu określenia tych przyczyn- twierdzi Trancik- Owe metody mogą być zastosowane w przyszłości do wielu różnych technologii, by pomóc w zrozumieniu fundamentalnych determinantów innowacji technologicznych oraz tego, jak uczynić je bardziej korzystnymi dla społeczeństwa.

Projekt przybliży, w jakim stopniu takie czynniki, jak: większe rozmiary wafli krzemowych, zwiększona wydajność modułów czy lepsze metody instalacji, jak również kwestia ekonomii, badań i rozwoju przyczyniają się do redukcji kosztów.

Projekt MIT jest jednym z siedemnastu nowych projektów nagrodzonych łącznie kwotą równą 21,4 mln $ w ramach SunShot w celu wspomożenia redukcji kosztów PV związanych z instalacją, wydawaniem pozwoleń oraz podłączeniem do sieci.

Inicjatywa SunShot Departamentu Energii USA jest państwową inicjatywą, która intensywnie napędza rozwój innowacji w celu uczynienia fotowoltaiki w pełni opłacalną w stosunku do tradycyjnych źródeł energii przed końcem tej dekady. Poprzez inicjatywę SunShot Departament Energii wspiera wysiłki prywatnych firm, uczelni oraz państwowych laboratoriów zmierzające w kierunku redukcji kosztów za energię elektryczną z PV do 0,06 $ za kWh.

Opracowano na podstawie: MIT News