Ministerstwo Energii szacowało, że liczba mikroinstalacji wyniesie do 8 000 na koniec roku. W kolejnych latach przyrost ma być jeszcze szybszy, aby w 2020 r. sięgnąć poziomu 80 000 instalacji. Czy nowe regulacje spotkają się z aż tak entuzjastycznym odzewem ze strony rynku i inwestorów?

Rosnąca konkurencja i malejące ceny modułów fotowoltaicznych to potencjał do dalszych wzrostów tego rynku. Branża fotowoltaiczna z dużym optymizmem patrzy na rok 2017, głównie z powodu uruchomienia dużych środków z Regionalnych Programów Operacyjnych. Samorządy otrzymają i będą dystrybuować wsparcie dla mikroinstalacji prosumenckich.

Rozwój rynku to większa skala wyzwań, przed którymi stoi branża fotowoltaiczna. To także konieczność opracowania wytycznych dla inwestorów, a szczególnie samorządów przygotowujących postępowania przetargowe w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Z tego powodu w drugim dniu Targów ENEX w Kielcach odbędzie się VIII. Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii Solar+.

Panel dyskusyjny firm wykonawczych

Panel dyskusyjny firm wykonawczych podczas VII. Ogólnopolskiego Forum Fotowoltaiki Solar+

2 marca 2017 r. spotkają się eksperci, inwestorzy oraz przedstawiciele branży fotowoltaicznej. Poza tematyką techniczną i wykonawczą uczestnicy porozmawiają też m.in. o innowacyjnych rozwiązaniach na rynku, systemach magazynowania energii, aspektach prawnych i finansowych. Całość podsumuje Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV przedstawiając doroczny raport na temat rynku fotowoltaicznego. Po najświeższe i szczegółowe informacje zapraszamy na stronę wydarzenia globenergia.pl/wydarzenia/forumsolar.

Jakie zagadnienia będą poruszane podczas Forum?

  • Raport TOP50 GLOBEnergia 2016 – moduły, falowniki, ceny instalacji,
  • Rynek fotowoltaiczny w Polsce 2016 r. raport SBF polska PV,
  • Instalacje fotowoltaiczne w programach dotacyjnych,
  • System aukcyjny – szanse i zagrożenia dla rozwoju farm PV w Polsce,
  • Możliwość pozyskania dotacji dla instalacji PV,
  • Instalacje PV z zerowym eksportem mocy – wyzwania techniczne i legislacyjne,
  • Instalacje PV w strukturze klastrów energii,
  • Rozliczenie prosumentów w systemie opustów – praktyka branżowa,
  • Odbiór instalacji PV – czego powinien wymagać inwestor,
  • Problemy wykonawcze instalacji PV – na co zwrócić uwagę,
  • Nowe rozwiązania w zakresie modułów PV – w które warto zainwestować,
  • Systemy magazynowania energii.

Do zobaczenia podczas Forum Solar+!