Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii rośnie. W IV kwartale 2019 roku, zauważalne było konsekwentnie większe zainteresowanie pompami ciepła, głównie powietrznymi gdzie zrosty są dwucyfrowe. Dzięki temu pompy ciepła mogły odnotować wzrost ok. 50% w ciągu całego 2019 roku. W dalszym ciągu widać zwiększenie zainteresowania fotowoltaiką jako technologią pozyskiwania energii słonecznej na cele prosumenckie w tym zasilanie urządzeń grzewczych w energię elektryczną w układach hybrydowych, ale także stricte na cele grzewcze.Tego typu podejście idzie w parze razem z tendencją elektryfikacji ogrzewania w przyszłości.

Grupy produktowe

Z pewnymi wyjątkami, sprzedaż grup produktowych urządzeń grzewczych i elementów instalacyjnych w IV kwartale 2019 przebiegła pozytywnie. Jak wypadły poszczególne grupy produktowe?

Pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne:

W IV kwartale 2019 roku, podobnie jak w poprzednim kwartale widać było w dalszy wzrost zainteresowania nowoczesnymi zaawansowanymi urządzeniami grzewczymi zasilanymi energią elektryczną takimi jak pompy ciepła i nowoczesne kotły grzewcze przepływowe. Dotyczy to także elektrycznych podgrzewaczy do ciepłej wody użytkowej, zarówno przepływowych, jak i pojemnościowych.

W IV kwartale 2019 roku pompy ciepła odnotowały znaczące wzrosty sprzedaży które ogólnie można szacować na ok. 45- 50%. Tradycyjnie największe wzrosty odnotowano w pompach powietrznych gdzie wzrosty w niektórych grupach były nawet prawie dwukrotne. W IV kwartale spadło zainteresowanie pompami do ciepłej wody użytkowej. W III kwartale 2019 roku, wzrosty w tej kategorii były na poziomie prawie 30% w porównaniu do II kwartału, a w IV kwartale odnotowano podobny poziom zmiany, ale w sferze spadków.

Pompy gruntowe w IV kwartale 2019 roku odnotowały widoczny 15-40% wzrost, co jest dobrym wynikiem jeżeli weźmie się pod uwagę koszty wykonania takiej instalacji. Oczywiście w ramach tej grupy pomp była duża rozbieżność w wynikach sprzedaży w zależności od rodzaju pompy. W tej grupie odnotowano również spadki.

Stabilna tendencja wzrostowa w grupie pomp ciepła jest wynikiem konsekwentnie prowadzonej polityki informacyjnej i promocyjnej zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE. Wzrasta także zainteresowanie pompami ciepła jako urządzeniami pracującymi w układach hybrydowych z gazowymi kotłami grzewczymi lub kolektorami słonecznymi oraz PV jako źródłem zasilania, które jest stosowane coraz częściej w układach z pompami ciepła.

W wypadku kotłów elektrycznych jest dalszy wzrost zainteresowania tą technologią z uwagi na łatwość montażu i koszty instalacji. Dynamika sprzedaży się utrzymała z poziomu poprzednich kwartałów, z pewną tendencją wzrostową na poziomie 15% w porównaniu do IV kwartału 2018 roku. Z powodu stosunkowo wysokich kosztów energii elektrycznej coraz częściej stosuje się układy hybrydowe z panelami PV.

Kotły gazowe

W przypadku gazowych kotłów wiszących wzrost w IV kwartale 2019 roku był na poziomie ok 8%. Można powiedzieć, że rynek gazowych kotłów grzewczych się ustabilizował, także po spektakularnej redukcji potencjału rynku dla gazowych kotłów konwencjonalnych, co wskazuje na to, że rynek wymian tych kotłów zaczął się kurczyć.

Klienci przed podjęciem decyzji porównują komponenty, parametry techniczne oraz dostępne w urządzeniu funkcje. Sprawia to że rynek kotłów kondensacyjnych rozwija się bardzo dynamicznie.

Kolektory słoneczne:

W IV kwartale 2019 roku, w grupie kolektorów słonecznych nastąpił dalszy dość znaczny spadek sprzedaży na poziomie ok. 45%. Niemniej jednak sprzedaż w liczbach bezwzględnych była w dalszym ciągu bardzo wysoka. Pamiętajmy, że w 2019 roku i pierwszym półroczu 2019 wzrosty sprzedaż kolektorów słonecznych przekraczały 200%. Taki wynik może świadczyć o wysyceniu się rynku projektów przetargowych na tego typu instalacje. Sprzedawały się w ogromnej części kolektory płaskie, a w grupie kolektorów próżniowych nastąpił w IV kwartale nastąpił spadek na poziomie ok. 80%. Taki w wynik jest konsekwencją struktury rynku w tej grupie produktowej, opartej na realizacji inwestycji opartych o przetargi ogłoszone w 2017 i 2018 roku.

Pomimo pewnych pozytywnych symptomów w handlu detalicznym, w dalszym ciągu brakuje zaplecza dystrybucji, które gwarantowałoby stabilność rynku przynajmniej w pewnym zakresie. Brakuje całkowicie działań promocyjnych i informacyjnych wspierających tę technologię jako całkowicie bezemisyjną, o znikomych kosztach eksploatacyjnych. Od dłuższego czasu, brakuje edukacji co do możliwości jakie daje instalacja kolektorów słonecznych. Programy wsparcia w poprzednich latach dały negatywny efekt w postaci utrwalonej świadomości użytkowników końcowych, ze instalacja kolektorów słonecznych jest możliwa tylko za dopłatą w ramach instrumentów wsparcia. Pewną konkurencją stają się systemy PV, które zakłada się w celu zasilania elektrycznych urządzeń grzewczych.

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych