Jakie wymagania ma pompa ciepła w stosunku do instalacji grzewczej?

Ostatnia odsłona Webinarowej Środy z GLOBENERGIĄ dostarczyła dużej dawki informacji zarówno instalatorom jak i użytkownikom pomp ciepła.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

W trakcie spotkania nasz gość – Adam Minikowski, Menedżer produktu ds. Odnawialnych Źródeł Energii w firmie NIBE-BIAWAR, wyjaśnił kluczowe aspekty roli bufora ciepła w instalacji z pompą ciepła. Poniżej przypominamy najważniejsze informacje z tego spotkania. 

Pompa ciepła do pracy potrzebuje odpowiedniego środowiska

Pompa ciepła ma swoje wymagania co do instalacji grzewczej, a zwłaszcza istotny jest szereg parametrów, które ta instalacja powinna spełniać. Zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy pozwala pompie ciepła pracować wydajnie i stabilnie.

Jednym z najważniejszych parametrów jest minimalny wymagany przepływ wody w instalacji. 

  • Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym bardzo wrażliwym na niewłaściwe parametry przepływu wody w instalacji. Dlatego każdy producent podaje minimalne wymagania co do przepływu. Najczęściej te informacje znajdziemy w dokumentacji techniczno-ruchowej – wyjaśnia ekspert Adam Minikowski.

Poza wymaganymi minimalnymi parametrami przepływu należy również zwrócić uwagę na zład wody, czyli jej ilość w instalacji. Jakiej wartości powinniśmy się spodziewać? Najczęściej dla pomp inwerterowych będzie to 10l na 1 kW mocy grzewczej. W przypadku pomp typu on/off jest to 20 l/kW.

Maksymalna wartość zładu z reguły nie jest podawana w charakterystykach urządzeń. Jednak z doświadczenia naszego eksperta wynika, że limit to około 50 l/kW. Zwiększanie wody w instalacji  ponad ten zakres ma na nią niekorzystny wpływ. 

Temperatura – to też jest istotne!

Pompa ciepła jest urządzeniem pracującym przy stałej różnicy temperatur zasilania i powrotu czynnika roboczego (ΔT) na skraplaczu. Dla stabilnej pracy urządzenia kluczowa jest niska wartość tej różnicy temperatur. 

  • Utrzymanie niskiej wartości ΔT zapewnia wysoką efektywność pracy pompy ciepła i uzyskiwała wyższe współczynniki COP – przypomniał w trakcie Webinaru Adam Minikowski.

Przy pompach ciepła stosuje się regulację ilościowo-jakościową. Co to dokładnie oznacza?

  • Dla zapewnienia stałej wartości ΔT reguluje się przepływ po stronie skraplacza i ustala odpowiednią wartość temperatury zasilania. Dobrze skonstruowane pompy ciepła zapewniają możliwość regulacji tego przepływu - Adam Minikowski.

Jedną z opcji ustalenia minimalnego wymaganego przepływu jest wykorzystanie poniższego wzoru. Do obliczeń wykorzystujemy wartość mocy grzewczej urządzenia (Q), ciepło właściwe wody (Cw) i wspomnianą różnicę temperatur na skraplaczu (ΔT). 

Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ.

Warto zapamiętać, że większość pomp ciepła pracuje na różnicach temperatur rzędu 3-5 st. Celsjusza/Kelwinów.  

Regulacja przepływu – metoda jest zależna od rodzaju instalacji

Należy wyróżnić kilka sposobów regulacji przepływu wody w instalacjach. Jest to informacja szczególnie istotna z punktu widzenia instalatora, bowiem w zależności od rodzaju regulacji będziemy sterować innym parametrem. 

Jeden z najbardziej znanych sposobów regulacji przepływu to regulacja ilościowa, używana zwłaszcza w starych systemach ogrzewania z kotłami stałopalnymi. 

Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ.

W tym typie instalacji regulacja przepływu odbywa się poprzez zmianę nastaw na głowicach termostatów grzejników. To właśnie w ten sposób zmienia się ilość mocy grzewczej odbieranej z urządzenia.

Jako kolejny rodzaj regulacji należy wskazać regulację jakościową, w której steruje się wartością różnicy temperatury zasilania i powrotu czynnika grzewczego.

Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ.

W ten sposób reguluje się przepływy m.in. w kotłach gazowych. W ich przypadku regulacja polega na dostosowaniu temperatury zasilania instalacji grzewczej względem wartości temperatury zewnętrznej powietrza (tzw. regulacja pogodowa). 

W systemach pomp ciepła stosuje się regulację mieszaną, czyli ilościowo-jakościową

Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ.

W tym typie instalacji poza regulacja przepływu sterujemy także wartością ΔT. W ten sposób staramy się uzyskać najniższą możliwą i jednocześnie najbardziej korzystną dla pracy pompy ciepła wartość różnicy temperatur czynnika roboczego. 

Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia