Stany Zjednoczone opracowały inicjatywę SunShot, której głównym celem jest zwiększenie udziału energii słonecznej w ogólnej produkcji energii elektrycznej.

Inicjatywa ta skupia się na osiągnięciu 27-procentowego udziału energii słonecznej w generacji energii elektrycznej w USA do roku 2050 i uczynienie jej cen konkurencyjnymi w stosunku do kosztów produkcji prądu z innych źródeł.

Szacuje się, że (biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe) korzyści z większej produkcji prądu ze Słońca będą miały swoje odzwierciedlenie w oszczędnościach rzędu kilkuset miliardów dolarów (dokładniej 259 milionów $). Będą one wynikały ze zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 18% w przeciągu kolejnych 34 lat.

Również sektor zdrowia publicznego odczuje pozytywne skutki transformacji energetycznej kraju. Na leczenie pacjentów nie trzeba by wydać kolejnych 167 miliardów dolarów, co można przeliczyć na oszczędność średnio 1,4 centa na 1 kWh prądu wyprodukowanego z PV. Najbardziej zauważalną zaletą jest zmniejszenie przedwczesnej umieralności powodowanej zanieczyszczeniami związkami siarki.

Energia słoneczna zmniejsza zużycie wody przez elektrownie. W stosunku do scenariusza bazowego, osiągając scenariusz SunShot ,moc sektora poboru wody spadnie o 5% do roku 2050, podczas gdy jej zużycie zmniejszy się o 16%.  Oszczędności te pozwolą zaopatrzyć w wodę dodatkowe 1,3 miliona gospodarstw domowych. Co ważne, to w państwach o wysokim wskaźniku nasłonecznienia i podatnych na suszę widoczna będzie największa redukcja zużycia wody.

Źródło: theenergycollective.com