Japonia chce produkować „czysty węgiel” przy użyciu amoniaku

Walka o zatrzymanie zmian klimatu i czystsze powietrze oznacza przede wszystkim odejście od paliw kopalnych - zwłaszcza węgla. Japonia postanowiła stanąć w opozycji do tego trendu. Jej zdaniem węgiel można uczynić bardziej przyjaznym dla środowiska dzięki dodaniu do niego amoniaku. Ten plan spotyka się jednak z licznymi kontrowersjami i wątpliwościami dotyczącymi jego wykonalności.

Zdjęcie autora: Magdalena Mateja-Furmanik
Zdjęcie autora: Magdalena Mateja-Furmanik

Magdalena Mateja-Furmanik

Redaktorka portalu GLOBEnergia

Podziel się

Czysty węgiel?

Japonia jest jednym z największych światowych producentów energii elektrycznej z węgla. Kraj ten pozyskuje prawie jedną trzecią swojego zapotrzebowania na energię elektryczną właśnie z tego surowca. W obliczu globalnej presji na odejście od paliw kopalnych Japonia postanowiła wypróbować innej ścieżki — chce uczynić węgiel „czystym”. 

Katsuya Tanigawa, główny menadżer Jera Hekinan, jednej z elektrowni węglowych, które testują „czysty węgiel” argumentuje, że takie rozwiązanie będzie bardziej ekologiczne, ponieważ nie zmusza do budowy nowej infrastruktury, tylko pozwala wykorzystać starą.

Japońskie przedsiębiorstwo Jera planuje zastosować amoniak jako dodatek do węgla w celu zredukowania emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Obecnie kontrowersyjna technologia jest w fazie testów w kilku elektrowniach węglowych oraz otrzymała hojne wsparcie od rządu. 

Krytyka i wątpliwości

Pomysł zastosowania amoniaku w celu oczyszczenia węgla spotyka się z licznymi krytykami. Przede wszystkim, dodatek amoniaku może spowodować zwiększenie emisji tlenków azotu, które są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Ponadto produkcja amoniaku wymaga dużej ilości energii elektrycznej, która w większości jest wytwarzana z użyciem paliw kopalnych, takich jak węgiel. Koło się zamyka. 

Aby zastosować amoniak jako dodatek do węgla, konieczne jest zagwarantowanie stałego i czystego źródła jego dostaw, który potrzebny jest również do produkcji nawozów. Japońska Rządowa Strategia Zielonego Wzrostu przyznaje, że gdyby wszystkie japońskie elektrownie węglowe wykorzystywały 20% amoniaku, kraj ten potrzebowałyby około 20 milionów ton amoniaku rocznie — co odpowiada całej ilości amoniaku sprzedawanego obecnie na rynku światowym.

Ponadto, koszty produkcji czystego węgla przy użyciu amoniaki są znacznie wyższe niż koszty produkcji energii odnawialnej, takiej jak energia wiatrowa.

Japonia trwa przy węglu

Mimo kontrowersji i trudności związanych z zastosowaniem amoniaku jako dodatku do węgla Japonia nadal trwa w przekonaniu, że ta technologia może być skuteczna i przyczynić się do redukcji emisji szkodliwych substancji. Wynika to m.in. z faktu, że od 2011 roku w tym kraju powstało 40 nowych, bardzo kosztownych elektrowni węglowych, których zamknięcie okazałoby się bardzo kosztowne.  

Elektrownia Jera prowadzi intensywne badania i testy, aby udowodnić wykonalność tej metody. Japońskie władze mają nadzieję, że w przyszłości będą mogły eksportować tę technologię do innych krajów Azji.

Źródło: The New York Times