Japonia planuje dodać 300 MW mocy w instalacjach wiatrowych w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jest to wystarczająca ilość, by zasilić więcej niż 100 000 przeciętnych gospodarstw domowych. W zeszłym roku zainstalowano 157 MW mocy.

strategia rozwoju energetyki wiatrowej w Japonii

Strategia rozwoju energetyki wiatrowej w Japonii. Przewiduje się, że do 2030 roku wielkość mocy zainstalowanych w systemach wiatrowych wzrośnie do 35 GW, co stanowi ponad 10-krotność obecnego poziomu, źródło: Japan Wind Power Association

Wykresy wykonane przez Japan Wind Power Association wskazują na szybkie tempo rozwoju energetyki wiatrowej w Japonii od momentu katastrofy nuklearnej w Fukushimie w 2011 roku. Przed katastrofą energia elektryczna w państwie pochodziła w 30% z elektrowni jądrowych.

Japonia zamierza osiągnąć wielkość 10 GW mocy w obszarze energetyki wiatrowej do 2020 roku. Przewiduje się, że do końca marca tego roku wielkość mocy zainstalowanej w systemach wiatrowych sięgnie w sumie 3,4 GW.

Wielkość ta stanowi zaledwie 1,5% całkowitej wielkości mocy wytwórczych zainstalowanej w państwie. Ponad 90% mocy zainstalowanych w OZE w kraju pochodzi z instalacji solarnych. Niemniej tempo rozwoju sektora energetyki wiatrowej stale rośnie.

Przewiduje się, że moc zainstalowana systemów wiatrowych wzrośnie ponad dziesięciokrotnie do 36,2 GW do 2030 roku, bazując na ocenach środowiskowych.

Szybsze tempo rozwoju energetyki wiatrowej jest głównie wynikiem złagodzenia przepisów związanych z budową morskich turbin wiatrowych w przystaniach i portach krajowych.

Operatorzy elektrowni wiatrowych stale zyskują na relatywnie wyższych cenach za energię dzięki programowi taryf gwarantowanych, który został wprowadzony w 2012 roku.

Niemniej Ministerstwo Ekonomii, Handlu i Przemysłu w Tokio zamierza wprowadzić cięcia taryf gwarantowanych w przypadku dużych projektów wiatrowych z 22 jenów za 1 kWh dziś do 21 jenów, biorąc pod uwagę spadek kosztów z biegiem czasu.

Opracowano na podstawie: Reuters