Misją Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest wzmacnianie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu dla Europy. Nie przeszkadza to w inwestycji w odnawialne źródła energii. Spółka, 17 września poinformowała o tym, że Centrum Usług Wspólnych jako pierwsze w JSW będzie korzystać z farmy fotowoltaicznej.

Taka instalacja pojawiła się już na dachu budynku. Dzięki niej koszty utrzymania budynku obniżą się nawet o kilkanaście tysięcy złotych rocznie.

Pierwsze panele fotowoltaiczne to jak oficjalnie zapewnia JSW – program pilotażowy.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu Centrum Usług Wspólnych (Źródło: JSW)

O systemie fotowoltaicznym w JSW

Instalacja składa się z dwóch falowników o mocy 15 kW oraz 93 paneli fotowoltaicznych generujących moc 320 Wp każdy. JSW tłumaczy, że wyprodukowana energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej zostanie wprowadzona do wewnętrznej instalacji biurowca, a nadwyżki produkowanej energii trafią do zewnętrznej sieci energetycznej.

Z założenia, średnioroczny dobowy uzysk energii elektrycznej wyniesie około 72,5 kWh.

Przeprowadzone analizy techniczne szacują roczne oszczędności w kosztach zużytej energii na poziomie około 15 tys. zł. Zwrot inwestycji powinien nastąpić po niespełna 10 latach. Instalacja zostanie uruchomiona pod koniec września. W przyszłości planowany jest montaż kolejnych paneli fotowoltaicznych, tym razem na budynku biura zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

JSW od lat popiera alternatywne i ekologiczne źródła zasilania energii. Instalacja paneli fotowoltaicznych jest jednym z elementów tworzenia innowacyjnej i przyjaznej środowisku firmy, wnoszącej poważny wkład w poprawę jakości powietrza.

Dobre miejsce dla inwestycji w OZE

Takie inwestycje tylko potwierdzają, jak uniwersalna i przyszłościowa jest energetyka słoneczna. W bazie obiektów referencyjnych pojawiają coraz ciekawsze i zaskakujące inwestycje. Ta o której piszemy – pracująca na potrzeby biurowca niby nie jest czymś nadzwyczajnym. Patrząc jednak na profil działalności firmy, jak i na skalę jej działania oraz chociażby liczbę pracowników – to inwestycja nabiera znaczenia.

Biuro Zarządu JSW (Fot. Dawid Lach)

Grupa kapitałowa JSW jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2017 roku zatrudniała łącznie 26 465 osób, w tym 20 887 w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.

Oby nie była to pierwsza i ostatnia tego typu inwestycja…

Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa
Zdjęcie główne: Borynia fot. Piotr Sobczak

Redakcja GLOBEnergia