Jeden dom, jeden kocioł i kilka dodatków węglowych – czy to możliwe? Absurd w dodatku węglowym

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł otrzymają gospodarstwa domowe korzystające z węgla po złożeniu wniosku do właściwej gminy. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać już od 17 sierpnia 2022 r. Okazuje się, że na jedno źródło ciepła w budynku, w którym mieszka kilka gospodarstw domowych można uzyskać więcej niż jeden dodatek węglowy. Kiedy jest to możliwe?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Podziel się

Dodatek węglowy przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest także wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). O tym jak złożyć wniosek pisaliśmy tutaj: Wniosek o wypłatę dodatku węglowego – jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć przez internet

Czas na złożenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego upływa 30 listopada 2022 r. Wniosek można złożyć bez konieczności stawienia się osobiście w urzędzie. Wniosek można przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do tej platformy można zalogować się m.in. za pomocą aplikacji mObywatel, Profilu Zaufanego czy swojego banku. Jak podaje CIRE.PL, gmina ma 30 dni na rozpatrzenie pisma i wypłatę środków.

Ile wniosków można złożyć?

Wniosek o dodatek węglowy może złożyć osoba reprezentująca jedno gospodarstwo - jedno lub wieloosobowe. Załóżmy, że w jednym domu, ogrzewanym jednym kotłem węglowym mieszkają trzy rodziny: rodzice na parterze, syn z rodziną na piętrze i dorosła córka na samej górze. W przypadku, gdy te trzy rodziny prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe przysługują im trzy dodatki węglowe. Jest to wyraźne pole do nadużyć. Tak skonstruowany dodatek węglowy sprawia, że wnioski będą mogły składać całe rodziny, utrzymując, że w jednym domu prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe.

Zdaniem Andrzeja Guły - prezesa Polskiego Alarmu Smogowego,  jest to potężna luka w systemie.

Zdaniem Pawła Ścigalskiego Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza, prawo ochrony środowiska wskazuje, że pod jednym adresem może znajdować się kilka gospodarstw jednoosobowych lub wieloosobowych.

Z każdego więc z tych gospodarstw może zostać złożony wniosek o dodatek osłonowy. Podobnie jest z dodatkiem węglowym.

Paweł Ścigalski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza
Źródło: Twitter - Paweł Ścigalski
Źródło: Twitter - Paweł Ścigalski

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) na łamach portalu TOKFM, gospodarstwo domowe, które posiada indywidualne źródło ogrzewania na węgiel, ma prawo do dodatku. Prawo to przysługuje również mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którzy kupują opał do kotłowni w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Wówczas każde gospodarstwo domowe powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy. Jeśli kotłownie w takim budynku obsługuje podmiot zewnętrzny/ przedsiębiorstwo, to jemu dodatek nie będzie przyznany.

Źródło: TOKFM, CIRE.PL, GLOBENERGIA.

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA