Chiński producent modułów wchodzi na rynek wodoru

Chodzi o Longi Green Energy Technology, światowego lidera w produkcji wysokowydajnych monokrystalicznych ogniw i modułów fotowoltaicznych. Spółka-córka została zarejestrowana ostatniego dnia marca pod nazwą Longi Hydrogen Technology. Prezesem został sam Li Zhenguo, założyciel Longi Group, a akcjonariuszami Longi Green Energy Venture Capital Management oraz Fundusz Inwestycyjny Shanghai Zhuqueying. Niestety, spółka nie komentuje decyzji w odpowiedzi na pytania dziennikarzy agencji. Jednak jak zauważają komentatorzy, firma w ten sposób chce wejść na rynek wodoru, który będzie odgrywał ważną rolę w transformacji globalnej architektury energetycznej oraz modernizacji przemysłu. Nie wiadomo w jaki sposób Longi chce uczestniczyć na rynku wodoru, jednak z racji aktywnej działalności na rynku OZE, być może chiński producent będzie rozwijał projekty z obszaru “zielonego wodoru”, czyli tworzonego w wyniku elektrolizy z pomocą energii pochodzącej z OZE.

Bloomberg przypomina, że w wywiadzie udzielonym w zeszłym roku Li Zhenguo powiedział, że do końca dekady połączenie energetyki słonecznej i magazynowania będzie najtańszą formą energii w większości krajów na świecie. Wskazał również, że firma ma w tym obszarze plany w perspektywie długoterminowej.

Sektor OZE inwestuje w wodór

Nie jest to jedyny podmiot z branży OZE, który chce zaangażować się w rozwój sektora wodorowego na świecie. Obecnie powstają krajowe strategie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Trwa także dyskusja na temat roli wodoru w transformacji energetycznej oraz modernizacji przemysłu. Tu zdania są podzielone, gdyż nie jest dziś pewne, o ile koszty produkcji wodoru zmaleją, zwłaszcza “zielonego” z udziałem OZE. Dziś produkcja zielonego wodoru jest nierentowna, a instalacje są drogą inwestycją, zwłaszcza elektrolizery. Obecnie większość produkowanego wodoru wykorzystywana w przemyśle jest produkowana z paliw kopalnych (Polska jest jednym z czołowych producentów na świecie).

Unia Europejska wskazuje na znaczącą rolę zielonego wodoru. Inwestycje w “odnawialny” wodór w Europie mogą sięgnąć poziomu 180-470 mld euro do 2050 r. oraz 3-18 mld euro w przypadku niskoemisyjnego wodoru opartego na paliwach kopalnych. Polski projekt strategii wodorowej (PSW) także przewiduje rozwój zielonego wodoru – rząd chce rozwinąć wykorzystanie mocy zainstalowanej w OZE dla potrzeb produkcji wodoru i paliw syntetycznych w oparciu o proces elektrolizy. Zainstalowana moc elektrolizerów w Polsce sięgnie w 2030 r. 2 GW.

Połączenie fotowoltaiki z wodorem

Rozwojem instalacji wykorzystujących technologię elektrolizy jest zainteresowany w szczególności sektor fotowoltaiki. Przedsiębiorstwa na całym świecie realizują wiele projektów pilotażowych, gdzie fotowoltaika wspomaga produkcję wodoru (także uwzględniają technologie floating, czyli pływającej fotowoltaiki). Odkąd koszt produkcji ekologicznego wodoru znacznie spadł w ciągu ostatnich pięciu lat, deweloperzy energetyki słonecznej oraz spółki energetyczne zaczęły interesować się dołączaniem technologii elektrolizy do własnych systemów fotowoltaicznych. Przykładowo informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, że francuskie koncerny energetyczne Total oraz Engie połączyły siły w projekcie Masshylia. W planie jest budowa największej jak do tej pory instalacji do produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii w mieście Châteauneuf-les-Martigues, zlokalizowanym na terenie regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże. Instalacja będzie umiejscowiona na terenie biorafinerii Totalu – La Mède. Powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 100 MW oraz elektrolizer o mocy 40 MW. Przewidywana wydajność instalacji to produkcja 5 ton “zielonego” wodoru w ciągu dnia. Produkcja wodoru z pomocą instalacji OZE pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie 15 tys. ton w skali roku.

W opinii João Cunha, dyrektora operacyjnego i zastępcy dyrektora generalnego Smartenergy Renewables AG, ​​zielony wodór odegra ważną rolę w rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Wodór może wydobyć większą wartość i korzyści z farm słonecznych przy niskich kosztach energii. Spadające ceny energii na rynku energii słonecznej zwiększą popyt na alternatywne źródła dochodów, które mogłyby obejmować wykorzystanie fotowoltaiki do produkcji droższego wodoru. .

Źródło: Solarzoom/Bloomberg/PV-Tech

Redakcja GLOBEnergia