Jeden z największych projektów wiatrowych w Polsce, powstanie w województwie podkarpackim.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

5583208

GE poinformowało dzisiaj, że dostarczy firmie Lewandpol 27 turbin GE 2.5-103 dla farmy wiatrowej Galicja. 10 z nich jest w trakcie instalacji, a instalacja kolejnych 17 rozpocznie się w 2015 roku.

120-megawatowa farma wiatrowa Galicja będzie w stanie wyprodukować taką ilość energii, która może pokryć zapotrzebowanie około 52 tys. polskich domów*.

 
Farma wiatrowa Galicja, jeden z największych projektów wiatrowych w Polsce, powstanie w województwie podkarpackim.

W 2013 roku w Polsce wybudowano farmy wiatrowe o łącznej mocy 894 megawatów, co stawia kraj na ósmym miejscu na świecie pod względem rocznego przyrostu mocy w energetyce wiatrowej – wynika z dorocznego raportu organizacji Global Wind Energy Council za 2013 rok. Na koniec 2013 roku całkowita moc zainstalowana w energetyce wiatrowej wyniosła 3,4 gigawata. Oznacza to, iż Polska zdołała zrealizować przeszło połowę planu zainstalowania 6,5 gigawatów do roku 2020 – celu wyznaczonego w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z najnowszym projektem polityki energetycznej opracowywanym obecnie przez rząd, Polska przewiduje dalszy wzrost udziału energii wiatrowej w miksie energetycznym kraju na poziomie około 13 gigawatów do 2030 roku i 21 gigawatów do 2050.

Turbiny wiatrowe trafią do Polski z niemieckiego Salzbergen, gdzie GE ma swoje zakłady produkcyjne. Ostateczne uruchomienie farmy wiatrowej przewidziane jest na koniec 2015 roku.

Stały nadzór i diagnostykę instalacji prowadzić będzie globalne centrum monitoringu turbin wiatrowych w Salzbergen. Centrum nadzoruje turbiny wiatrowe w Europie i Azji nieprzerwanie przez cały rok.

*przy założeniu zużycia 2.300 kWh rocznie przez pojedyncze gospodarstwo domowe

Źródło: GE