Farma Wiatrowa Przykona dysponuje mocą zainstalowaną o wartości 31,05 MW i według przewidywań będzie rocznie produkować ok. 75 GWh energii elektrycznej i mogłaby zasilić ok. 30 tys. gospodarstw domowych. Na początku 2020 roku Grupa Energa wygrała aukcję na dostarczenie 1,2 mln MWh w perspektywie 2034 roku, co oznacza, że produkowana w tej lokalizacji zielona energia trafia już na rynek komercyjny.

Prezes Zarządu PKN ORLEN Daniel Obajtek oraz Jacek Goliński, Prezes Zarządu Energi SA., źródło: Energa

Turbiny

Na 250 ha rekultywowanych terenów po kopalni węgla brunatnego posadowiono 9 turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (m.in. linie kablowe SN o długości ok. 11 km, linie światłowodowe, drogi dojazdowe, place manewrowe oraz stacja GPO). Wykorzystanie tego obszaru pod inwestycję w odnawialne źródła energii stanowi cenną wartość dodaną całego przedsięwzięcia!

Turbiny wchodzące w skład farmy zostaną posadowione na wieżach o wysokości 117 m, co przy skrajnie wychylonym skrzydle o długości 64 m daje łączną wysokość turbiny 180 m nad poziomem terenu. Turbiny do elektrowni dostarczyła firma Vestas Poland. Wzniesione wiatraki są jednymi z najwyższych w Polsce!

Farma Wiatrowa Przykona w pigułce:

  • Lokalizacja: Gmina Przykona, pow. turecki woj. wielkopolskie
  • Moc farmy: 31,05 MW
  • Ilość i typ turbin: turbiny Vestas o mocy 3,45 MW – 9 szt.
  • Obszar inwestycji: tereny poeksploatacyjne i zrekultywowane po kopalni węgla brunatnego Adamów
  • Uruchomienie: lipiec 2020

Udział OZE w Enerdze

Dzięki farmie wiatrowej Przykona o mocy 31,05 MW, udział odnawialnych źródeł w zainstalowanych mocach wytwórczych Energi wzrósł do 39%. Wolumen wyprodukowanej z wiatru energii ma szansę przekroczyć 500 GWh w 2021 roku.

W 2019 roku farmy wiatrowe należące do Energi wygenerowały 447 GWh, co przyczyniło się do uniknięcia emisji 364 tys. ton CO2 do atmosfery oraz zapewniło energię elektryczną dla ok. 128 tys. gospodarstw domowych.

Przejęcie Energi przez Orlen

W kwietniu 2020 roku, Orlen kupił ponad 331 milionów akcji Energi i stał się tym samym głównym akcjonariuszem firmy energetycznej. Jak powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, przejęcie Energi przez Grupę ORLEN było w kontekście budowy koncernu multienergetyczny, który będzie regionalnym liderem zielonej transformacji, niezwykle istotne. Według prezesa, przejęcie pozwoli na przyspieszenie realizacji strategicznych celów obu podmiotów w obszarze nisko- i zeroemisyjnych mocy wytwórczych.

Źródło: Energa

Redakcja GLOBEnergia