Od początku miesiąca zastanawialiśmy się, czy próg 300 tys. wniosków złożonych w programie Czyste Powietrze uda się przekroczyć w sierpniu i udało się! Jak podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, liczba wniosków złożonych do programu, według stanu na 20.08.2021 r. wyniosła 300 168 na łączną kwotę 5 184,94 mln. zł. W sumie wypłacono już 1 872,05 mln zł dotacji.

Śląskie na pierwszym miejscu!

Program Czyste Powietrze cieszy się największym zainteresowaniem w województwie śląskim. Od uruchomienia programu, do 20. sierpnia tego roku do WFOSiGW w Katowicach wpłynęło 47 058 wniosków na łączną kwotę 657,17 mln zł.

Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie, w którym złożono 3 788 wniosków na łączną kwotę 652,77 tys. zł. Trzecie miejsce na podium należy do województwa mazowieckiego. Do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska wpłynęło 31 674 wniosków na łączną kwotę 534,41 mln zł. Co ciekawe, to w właśnie w województwie mazowieckim wypłacono do tej pory najwięcej dotacji. Ich łączna kwota wynosi nieco ponad 209 mln zł.

Liczba wniosków w programie Czyste Powietrze według stanu n1 20.08.2021r. źródło: NFOŚiGW – twitter

Do 15 września czas na dodatkowe środki dla gmin

Już prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu Czyste Powietrze i zdecydowało się na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych. Gminy, które jeszcze nie zdecydowały się na taki krok, wciąż mają czas, aby to zrobić. NFOŚiGW po raz kolejny wydłużył czas dla gmin, w którym mogą dołączyć do programu. Termin zadeklarowania się o przystąpieniu do programu mija 15 września 2021 r. Z kolei możliwość skorzystania z finansowych zachęt upływa 30 września 2021 r.

Nowe bonusy dla gmin składają się z trzech komponentów. System zachęt obejmuje wsparcie na utworzenie oraz bieżące funkcjonowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek o dofinansowanie z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, a było to odpowiednio 100 zł i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie Czyste Powietrze. W ramach zachęt koszty kwalifikowane będą uwzględniane od 1 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe wsparcie dla gmin ma przyczynić się do zwiększenia dostępności dla mieszkańców poszczególnych gmin oferty dotyczącej dofinansowania wymiany starych kopciuchów, a tym samym liczby składanych wniosków o dofinansowanie w ramach Czystego Powietrza, co wpłynie także na przyspieszenie tempa realizacji rządowego programu.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia