Jest porozumienie MKiŚ i samorządów – system opustów do 2023 roku dla uczestników projektów parasolowych

Samorządy są jednymi z przeciwników procedowania obecnych zmian w systemie prosumenckim. Przedstawiciele władz lokalnych wielokrotnie apelowali podczas posiedzeń komisji sejmowych o wydłużenie systemu przejściowego w związku z likwidacją systemu opustów. Ten element już teraz wpływa negatywnie na realizację projektów parasolowych przez samorządy. Ministerstwo klimatu i środowiska poinformowało, że osiągnęło porozumienie z samorządami w tym zakresie.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

fotowoltaika, gwarancja, moduły fotowoltaiczne,

Jak czytamy w komunikacie, resort w porozumieniu z przedstawicielami samorządów terytorialnych opracowało propozycje rozwiązań, które umożliwią skuteczną realizację już rozpoczętych tzw. projektów parasolowych. Z proponowanych rozwiązań może skorzystać blisko 94 tys. prosumentów. Projekty parasolowe to szczególny rodzaj projektów w regionalnych programach operacyjnych. Są objęte odrębnym konkursem wniosków o dofinansowanie. Ich beneficjentami mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Odbiorcami ostatecznymi są mieszkańcy danej gminy. W ramach projektów parasolowych samorządy często realizują przedsięwzięcia związane z energetyką, w tym rozwojem mikroinstalacji OZE. Energia wytworzona z montowanych instalacji powinna być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, czyli zasilać instalacje w budynkach mieszkalnych.

15 listopada 2021 roku wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska spotkał się z przedstawicielami samorządów terytorialnych i urzędów marszałkowskich, aby omówić zmiany w systemie rozliczeń prosumentów oraz stan realizacji projektów parasolowych. Spotkanie było kontynuacją prowadzonego od kilku tygodni dialogu z przedstawicielami urzędów miast i gmin.

- Naszym celem jest opracowanie takich zmian legislacyjnych w ramach projektu ustawy procedowanej obecnie w Parlamencie, by jednostki samorządu terytorialnego wdrażające obecnie tzw. „programy parasolowe”, mogły je zrealizować z korzyścią zarówno dla gmin, ale przede wszystkim dla ich mieszkańców, którzy zawarli umowy w tym zakresie – powiedział Zyska w rozmowie z przedstawicielami samorządów.

System opustów w projektach parasolowych do 2023 roku, ale pod dwoma warunkami

Ministerstwo informuje, że zgodnie z wypracowanym rozwiązaniem, osoba, „która zawarła w terminie do 31 marca 2022 roku umowę na zakup lub montaż mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 roku, będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach”

Resort ma nadzieję, że rozwiązanie uzyska poparcie na kolejnym etapie prac parlamentarnych. Dokument został przyjęty przez Sejm RP i trafił pod obrady Senatu RP.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Zobacz również