Jest zgoda na drugą farmę wiatrową na Bałtyku

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Morska energetyka wiatrowa

Polenergia S.A. uzyskała od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji Morskiej Farmy Wiatrowej Polenergia Bałtyk II.

Jest to już druga prawomocna decyzja środowiskowa wydana dla spółki. Łączna moc projektów realizowanych obecnie na Bałtyku przez Polenergię to 1200 MW.

Realizacja Morskiej Farmy Wiatrowej Polenergia Bałtyk II planowana jest na lata 2023 – 2026. Maksymalna wysokość wiatraków to 300 m n.p.m., średnica śmigła będzie wynosić maksymalnie 250 m.

Pierwszy etap realizacji morskich projektów Polenergii na Bałtyku przewiduje wybudowanie farm wiatrowych o łącznej mocy 1200 MW. Jak informuje Polenergia, bałtyckie farmy wiatrowe będą miały bardzo wysoką efektywność i będą stabilnym źródłem energii odnawialnej.

Spółka dysponuje już prawomocnymi decyzjami środowiskowymi, które pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW. Jest to 3-krotnie więcej niż moc projektów farm wiatrowych na lądzie, których realizacja została zawieszona w związku z wejściem w życie w 2016 roku przepisów zmieniających rynek odnawialnych źródeł energii.

Morskie Farmy Wiatrowe Polenergii będą zlokalizowane na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba w województwie pomorskim. Przewidywana obecnie moc pojedynczego wiatraka to około 8-10 MW. Jego wysokość osiągnie poziom maksymalnie 300 m n.p.m., a średnica rotora będzie wynosić maksymalnie 250 m. Będą to największe elektrownie wiatrowe, jakie dotychczas budowano w Polsce.

„(…) Bazując na wyliczeniach ekspertów, jeśli uda się do 2030 roku zbudować na Bałtyku elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 6000 MW, to polski PKB zyska z tego tytułu 60 mld złotych, a rynek pracy wzbogaci się o dodatkowe 77 tysięcy nowych miejsc pracy. Krajowe przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio będą mogły ubiegać się o kontrakty na realizację fundamentów, wież, kabli, morskich stacji transformatorowych, usług budowlanych, a także potencjalnie produkcji rotorów czy też dostawy statków. Czy tak się stanie zależy teraz przede wszystkim od otoczenia regulacyjnego, w tym harmonogramu i wyników aukcji na energię odnawialną wytwarzaną w tej technologii.” – podkreśla Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

W styczniu 2017 roku rozpoczęły się dokładne pomiary wiatru na potrzeby obu projektów. Dzięki bardzo dobrym warunkom wietrznym na Bałtyku, możliwe będzie bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz zmniejszenie zużycia urządzeń, czyniąc z morskich farm wiatrowych stabilne źródło energii odnawialnej. Rozpoczęcie prac budowlanych ma nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę najwcześniej w 2019 roku.

Pierwszy prąd z Morskiej Farmy Wiatrowej Polenergia Bałtyk III może popłynąć do polskiego wybrzeża w 2021 - 2022 roku, a z Morskiej Farmy Wiatrowej Polenergia Bałtyk II w 2026 roku. Okres eksploatacji obu Morskich Farm Wiatrowych przewidziany jest na 25 lat. Realizacja każdego projektu została podzielona na etapy. Wynika to z zawartej przez inwestora umowy, która umożliwia przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 600 MW do roku 2021 na obszarze Morskiej Farmy Wiatrowej Polenergia Bałtyk III oraz przyłączenia 600 MW do końca 2025 roku na obszarze Morskiej Farmy Wiatrowej Polenergia Bałtyk II.

Spółka przewiduje, że po 2022 i 2025 roku możliwe będzie pozyskanie dodatkowych mocy przyłączeniowych, co pozwoli na rozbudowę każdej farmy wiatrowej do maksymalnej mocy 1200 MW. Oznacza to, że łączna moc morskich projektów Polenergii realizowanych na Bałtyku, może osiągnąć maksymalnie nawet 2400 MW.

Źródło: Polenergia