Jesteś odbiorcą gazu? Sprawdź założenia ochrony odbiorców paliw gazowych

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Gazową ochroną taryfową zostaną objęte m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Instytucje te będą płacić za gaz według takich samych stawek, jak odbiorcy indywidualni. W projekcie ustawy jednoznacznie potwierdzona została konieczność ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Od początku 2021 roku obserwowane jest ożywienie światowych gospodarek po kolejnych falach pandemii. Trend przełożył się na wzrost popytu na paliwa, w tym na gaz ziemny, w szczególności w rejonach uzależnionych od dostaw gazu z zagranicy, tzn. w Europie i Azji. Ze względu na zwiększony popyt i jednocześnie obniżoną podaż błękitnego paliwa, ceny gazu odnotowują duże wzrosty. 

Na ekstremalnie wysoki poziom cen gazu w UE wpływa strategia rosyjskiego Gazpromu polegająca na wstrzymaniu dostaw spotowych do unijnych państw, rezygnacji z wykorzystania wolnych mocy istniejących tras tranzytowych, a także wytłoczeniu magazynów Gazpromu w UE bez odbudowania poziomu zapasów przed sezonem zimowym. Wysokie ceny gazu pozostaną na bardzo wysokim poziomie pozostaną z nami także zimą 2022 roku oraz w kolejnych latach. Na wzrost cen energii wpływa również koszt uprawnień do emisji CO2. 

Problem dla ogrzewających dom gazem i kuchenkowiczów

7 grudnia 2021 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Rafał Gawin, zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Jest to jednocześnie pierwsza taryfa zatwierdzona na podstawie szczególnego mechanizmu wprowadzonego w celu minimalizowania podwyżek cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Pozwala on ograniczyć skalę podwyżki ceny gazu poprzez przeniesienie części kosztów jego zakupu na trzy kolejne lata, a nie jak dotychczas – uwzględnić całość tych kosztów wyłącznie w aktualnie kalkulowanej taryfie

Płatności kompleksowe (łącznie za gaz i jego dostawę) dla odbiorców korzystających z usług PGNiG OD i PSG będą o wiele większe w 2022 roku. Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego gaz do przygotowania posiłków (tzw. kuchenowicze), płatność będzie wyższa o 41 proc., co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto. 

Dla odbiorców z grupy W 2.1 płatność wrośnie o 54 proc. czyli o 56 zł netto miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewających gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 proc.). Szczegóły podwyżek rachunków za gaz opisywaliśmy TUTAJ

Dramatyczna sytuacja wspólnot mieszkaniowych, szpitali i szkół

Tegoroczne podwyżki gazu drastycznie odbiją się także na domach pomocy społecznej, domach dziecka, środowiskowych domach samopomocy, szpitalach, szkołach, noclegowniach i domach samotnej matki. Od początku roku w przestrzeni publicznej przedstawiciele tych ośrodków informowali o nawet kilkuset procentowych podwyżkach rachunków za gaz. Problem dotyczy także wspólnot mieszkaniowych, które bazują na ogrzewaniu gazowym, a umowę kompleksową zawarł zarządca budynku. Co w sytuacji, gdy odbiorca mieszka w budynku wielorodzinnym? Może skorzystać z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE. Szczegóły opisywaliśmy TUTAJ. Nowa ustawa przyjęta przez rząd wprowadza automatyczną ochronę dla wspólnot mieszkaniowych.

Ochrona gazowa - co zakłada?

Jak czytamy na stronie KPRM, ochrona gazowa będzie funkcjonować do końca 2023 roku. Ochroną taryfową objęte zostaną m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Oznacza to, że instytucje te będą płaciły za gaz według takich stawek, jak odbiorcy indywidualni.

Jednocześnie, w 2022 roku zamrożone zostaną ceny paliw gazowych dla klientów taryfowych, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 roku. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy. W przypadku, gdyby w trakcie 2022 roku doszło do obniżek cen i przedsiębiorcy zaczęliby oferować ceny niższe niż w taryfie sprzedawcy z urzędu, to zastosowanie będą miały niższe ceny.

Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorstwa.

Ponadto, zostanie zagwarantowana ochrona taryfową wszystkim mieszkańcom spółdzielni oraz wspólnot, w szczególności w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie ich taką ochroną. Zostaną wsparci odbiorcy, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi.

- Po wejściu w życie ustawy, którą dzisiaj przyjęliśmy na Radzie Ministrów, automatycznie każda spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa będzie korzystała z taryfy gazowej z wyrównaniem od 1 stycznia. Nie będzie to wymagało żadnych oświadczeń czy dokumentów - tłumaczyła podczas konferencji Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska. 

Zamrożenie cen gaz będzie słono kosztować budżet państwa

Ceny gazu będą mniejsze dla odbiorców indywidualnych i instytucji publicznych i szpitali, jednak wprowadzone rozwiązania będa musiały mieć pokrycie w budżecie krajowym. Dla sprzedawców gazu, którzy prowadzą sprzedaż do odbiorców taryfowych, rząd przygotował system rekompensat na poziomie ok. 10 mld zł. Przełoży się to na niższe rachunki dla odbiorców na równowartość tej kwoty.

Ponadto, Skarb Państwa obejmie gwarancją zobowiązania sprzedawcy z urzędu paliw gazowych z tytułu obligacji lub kredytów, zaciągniętych na rynku krajowym lub zagranicznym do 1 stycznia 2026 roku.

Źródło: KPRM/Ministerstwo Klimatu i Środowiska