Jesteś prosumentem? Czy przejdziesz na net-billing?

W Internecie pojawił się film, którego autor omawia zapisy znajdujące się w ostatniej nowelizacji ustawy o OZE. Z filmu wynika, że aby pozostać w systemie opustów, należy wysłać do Sprzedawcy Energii odpowiednie oświadczenie. Czy to prawda?

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

W połowie grudnia Prezydent podpisał kontrowersyjną ustawę z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W konsekwencji, regulacje likwidujące system opustów wejdą w życie od kwietnia 2022 roku. Od tego czasu w Polsce będzie obowiązywał system net-billingu oparty o zakup i sprzedaż energii. Zgodnie z zapowiedziami, system ma dotyczyć jedynie nowych prosumentów. Czy obecni prosumenci powinni obawiać się zmiany systemu rozliczeń?

Analiza ustawy 

Na TikToku pojawił się film, którego autor omawia kontrowersyjny zapis w ustawie o OZE. Z analizy wynika, że jeżeli prosument nie wyśle do swojego sprzedawcy energii oświadczenia, że chce zostać na starych - prosumenckich zasadach rozliczeń, to automatycznie przejdzie na nowe zasady. Czy to prawda?

Dementujemy!

Okazuje się, że obecni prosumenci nie muszą obawiać się automatycznej zmiany systemu rozliczeń na net-billing. Sytuacja jest odwrotna - prosumenci automatycznie pozostaną w systemie opustów. Oświadczenie będą musieli składać Ci, którzy wyrażą chęć przejścia z systemu opustów na nowy system rozliczeń.

Zgodnie z odpowiedzią Taurona na zapytanie Redakcji, w jakiej sytuacji obecny prosument powinien liczyć się z koniecznością przejścia z systemu opustów na net-billing, zmiana systemu rozliczeń z systemu opustów na net-billing będzie możliwa na prośbę prosumenta.

Prosument energii odnawialnej korzystający z rozliczenia w systemie opustów, może - nie później niż na 21 dni przed początkiem kolejnego kwartału - złożyć pisemne oświadczenie do sprzedawcy o skorzystaniu z zasad prowadzenia rozliczeń w oparciu o system net-billing. W przypadku zmiany systemu rozliczeń na net-billing nie będzie możliwy powrót do poprzedniego systemu, tj. systemu rozliczeń na zasadzie opustów. - odpowiada Elżbieta Bukowiec - rzecznik prasowy TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

Potwierdza to również Bogdan Szymański - Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

Ustawa przewiduje możliwość przejścia dla obecnych prosumentów do systemu net-bilingowego, ale tylko na ich wyraźną prośbę. Prosumenci którzy będą chcieli pozostać w systemie opustowym nie muszą składać żadnych oświadczeń w nowym roku. - komentuje dla Redakcji Bogdan Szymański

Nie ma więc powodów do obaw! Obecni prosumenci w nowym roku będą dalej rozliczani w systemie opustów i mają zagwarantowany taki system rozliczeń na 15 lat od uruchomienia instalacji.

Jak będzie wyglądał nowy system rozliczeń?

Dowiedz się więcej! Poradnik dotyczący nowego systemu rozliczeń wraz z wykresami i ich analizą znajdziesz w najnowszym numerze Globenergia 4/2021!

Zobacz również