Szwajcaria, kraj pod wieloma względami uznany za najbardziej pożądane miejsce osiedlenia na świecie, znany między innymi z banków, zegarków, czekolady i… dbałości o środowisko i ekologię.

Turyści z całego świata odwiedzający Szwajcarię doceniają czystość powietrza, ulic i miast. Co ważne, kraj ten nie spoczywa na laurach, planując kolejne inwestycje w czyste technologie grzewcze korzystające z odnawialnych źródeł energii. Nie pozostaje nam nic innego jak z uwagą przyglądać się takim realizacjom i czerpać inspirację do zmian w naszym kraju.
 

Strategia rozwoju pomp ciepła już od wielu lat jest wpisana w plany rozwoju energetyki Szwajcarii i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Bardzo ciekawy wydaje się być pomysł wykorzystania zasobów energii zgromadzonych w postaci ciepła w wodach Jeziora Bodeńskiego. Jezioro leży na pograniczu Niemiec, Austrii i Szwajcarii i od zawsze stanowi atrakcję turystyczną. Jest to trzecie pod względem wielkości jezioro w Europie Środkowej, pełni rolę rezerwuaru wody pitnej. Pierwsza pompa ciepła, której dolne źródło stanowiły wody tego jeziora została zainstalowana już w latach 40 tych ubiegłego wieku. Od tamtej pory minęło już ponad siedemdziesiąt lat, a pompy ciepła znów mają ogrzewać domy wykorzystując wody z Jeziora Bodeńskiego. Tym razem jednak na dużą większą skalę.
 
Międzynarodowa Komisja Ochrony Jeziora Bodeńskiego (IGKB) wydała w tym roku pozwolenie na użytkowanie jeziora do celów grzewczych. Pompy ciepła, będą pobierać ciepło zakumulowane w wodzie i przekazywać je do odbiorców. Eksperci szacują, że ciepło pobrane z jeziora dzięki pompom ciepła może ogrzewać pomieszczenia i zapewnić ciepłą wodę użytkową nawet w 300 000 gospodarstw domowych. Oprócz wykorzystania wód Jeziora Bodeńskiego do celów grzewczych, możliwe będzie również chłodzenie pasywne latem (chłodzenie naturalne bez udziału pracy sprężarki). Ciepło pobrane z budynków będzie odprowadzane do jeziora. Z uwagi na duże rozmiary akwenu temperatura wód w jeziorze będzie się zwiększać maksymalnie o 0,2 stopnia, zatem nie wpłynie to na zaburzenie naturalnej równowagi ekologicznej Jeziora Bodeńskiego.
 
Biorąc pod uwagę fakt, że energia elektryczna w Szwajcarii w większości pochodzi z elektrowni wodnych i atomowych, zastosowanie pomp ciepła nie powoduje żadnej emisji zanieczyszczeń. Szwajcarzy już od dawna doceniają zalety stosowania technologii pomp ciepła. Zwrot ku ekologii i ochronie środowiska naturalnego owocuje czystym powietrzem, brakiem niskiej emisji zanieczyszczeń oraz zadowoleniem odwiedzających szwajcarskie kurorty turystów.

/Źródło: PORT PC, BWP/