JinkoSolar Holding Co. Ltd osiągneła przychody w wysokości 6,06 miliarda CNY (3,33 miliardy PLN) w drugim kwartale bieżącego roku, co stanowi spadek o 23,5% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Liczba przesyłek spadła natomiast o 3,1%, z 2884 MW do 2 794 MW. Pomimo ostatnich wydarzeń na chińskim rynku fotowoltaicznym, firma podtrzymuje swoją prognozę wysyłki na cały rok podatkowy 2018, w którym ma nadzieję na wysłanie między 11,5 GW a 12 GW. Jeśli chodzi o trzeci kwartał, Jinko prognozuje dostawy modułów od 2,8 GW do 3 GW. Nie podano jednak wytycznych dotyczących spodziewanych przychodów lub zysków.

Firma przypisała spadek przychodów do spadających średnich cen sprzedaży paneli fotowoltaicznych i wspomnianego wcześniej niewielkiego spadku wysyłek. Wynik operacyjny poprawił się jednak z roku na rok, z 46,93 milionów CNY (12,4 miliony PLN) do 94,6 milionów CNY (52,05 miliona PLN).

Koszty operacyjne również uległy poprawie dzięki obniżeniu kosztów transportu o 15%, z 749,5 mln CNY w drugim kwartale 2017 r. do 633 mln CNY (348,3 mln PLN) w ostatnim kwartale. Kwartalny zysk netto wzrósł w ciągu roku ponad dwukrotnie, z 47,4 mln CNY do 99 mln CNY (54,5 mln PLN).

Linia produkcyjna Jinko Solar - pakowanie i sortowanie - zdjęcie pomniejszone

Fot. Jinko Solar

Przedstawiciele firmy Jinko podkreślają, że ostatnie zmiany w polityce energetyki słonecznej, wydane przez chiński rząd nie wpłyną na ich wyniki, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej. Firma ma nadzieję, że te zmiany będą miały względnie ograniczony wpływ na działalność w perspektywie krótkoterminowej i optymistycznie patrzy w przyszłość.

Zwiększona wydajność

Jinko Solar twierdzi, że w ostatnim kwartale prowadzone były prace nad niektórymi procesami produkcyjnymi, co powinno skutkować poprawą wydajności wafli i wyeliminowaniem zjawiska degradacji indukowanym światłem.

Producent jeszcze bardziej zwiększa zdolności produkcyjne modułów mono PERC, która do końca tego roku ma osiągnąć 4,2 GW. Producent inwestuje również w technologię typu N. Całkowita zdolność produkcyjna firmy na koniec czerwca wynosiła 5 GW dla ogniw i 9 GW dla modułów.

Firma wychodzi z założenia, że wyzwania stwarzają możliwości dalszego umacniania pozycji jako światowego lidera w branży fotowoltaicznej, bo pojawiające się kolejno przeszkody doprowadzą do zamknięcia innych, mniej efektywnych producentów, a jednocześnie pobudzają globalne zapotrzebowanie na energię słoneczną ze względu na niższe ceny modułów fotowoltaicznych.

Jinko – trochę o firmie

Fot. Jinko Solar

Jinko Solar jest obecnie największym na świecie producentem paneli słonecznych, dostarczając 9,81GW w modułach. Firma z siedzibą główną w Szanghaju w Chinach rozpoczęła działalność jako producent płytek w 2006 r. i w 2010 r. wyszła na giełdę w Nowym Jorku. Jinko Solar ma pionowo zintegrowany model biznesowy, wytwarzający wafle, ogniwa i moduły. Na koniec 2016 r. moce produkcyjne wynosiły odpowiednio 5 GW, 4 GW i 6,5 GW. Jinko Solar ma ponad 15 000 pracowników i pięć zakładów produkcyjnych.

W ich ofercie można znaleźć monokrystaliczne i polikrystaliczne moduły fotowoltaiczne. Na początku 2016 roku firma wprowadziła moduły Eagle Black i Eagle Dual. Moduł Eagle Black jest modułem tworzonym w nanoskali, o wysokim współczynniku pochłaniania światła (do 99,7%). Charakteryzuje się lepszą produkcją nawet, gdy światło uderza pod kątem podczas świtu i zmierzchu i przewyższa standardowe panele w pochmurne dni. Eagle Dual to moduł z podwójnymi szybami, który charakteryzuje się niskim współczynnikiem degradacji i objęty jest 30-letnią gwarancją. Firma oferuje także moduły o mocy 1500 woltów.

Opracowano na podstawie pv-magazine.com

Redakcja GLOBEnergia