Jak powiedział Dany Qian – wiceprezes JinkoSolar, to zaszczyt dla JinkoSolar, że może wspierać tę inicjatywę!

Energia odnawialna będzie miała kluczowe znaczenie dla dekarbonizacji sektora przemysłu ciężkiego, który wytwarza prawie jedną trzecią globalnych emisji. Jako producent zeroemisyjnych źródeł energii jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy jedną z pierwszych firm w Chinach, które wspierają te zasady ramowe i nie możemy się doczekać współpracy z pozostałymi sygnatariuszami w celu podniesienia globalnych celów w zakresie dekarbonizacji przemysłu ciężkiego – powiedział Dany Qian

W wielu krajach powstaje coraz więcej inicjatyw mających na celu podejmowanie coraz szerszych działań w zakresie zmian klimatycznych i poszukiwania skuteczniejszych sposobów ograniczenia emisji. Niestety postęp nadal nie nadąża za pogarszającą się rzeczywistością. Ponadto obecny kryzys Covid-19 doprowadził do znacznego spowolnienia działalności przemysłowej, co grozi odwróceniem uwagi od zrównoważonej transformacji. Czas ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przemyśle ciężkim, ponieważ długoterminowe cykle inwestycyjne oznaczają, że decyzje podejmowane w perspektywie krótkoterminowej mogą grozić zablokowaniem intensywnej emisji na dziesięciolecia.

Programy naprawcze

Władze krajowe odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu programów naprawczych dla gospodarek w celu przyspieszenia tego postępu. Mogą to robić w następujący sposób:

  1. Określając kluczowe cele w zakresie trwałego bodźca dla przemysłu ciężkiego, które obejmują: zachęty do efektywności energetycznej; ulepszanie systemów recyklingu materiałów, itp.
  2. Finansując i wspierając rozwój i skutecznie przedstawiając innowacyjne, czyste technologie
  3. Wprowadzając ustawodawstwo mające na celu wyeliminowanie emisji z energochłonnego przemysłu ciężkiego, którego przykładami mogą być przepisy dotyczące rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla i systemów handlu uprawnieniami do emisji
  4. Podpisując porozumienia sektorowe (np. Formalne międzynarodowe zobowiązanie do redukcji emisji w sektorze)
  5. Wprowadzając zielone certyfikaty i systemy handlu emisjami.
  6. Wprowadzając taryfy lub podatek od emisji dwutlenku węgla.
  7. Wprowadzając regulacje dotyczące zużycia (np. Wymogi dotyczące udziału energii odnawialnej w rozliczanym zużyciu energii przez przedsiębiorstwo)
  8. Nawiązując współpracę międzynarodową, taką jak transfer technologii i wymiana najlepszych praktyk.

Jinko Solar wierzy, że dzięki rozsądnemu opracowaniu polityki i ścisłej współpracy między zainteresowanymi stronami postęp dekarbonizacji będzie nadal przyspieszał zgodnie z planem.

Jinko Solar

Dostawca modułów fotowoltaicznych