Sprzedaż modułów fotowoltaicznych osiągnęła 2 794 MW, wynik ten graniczy z wartością rekordową. Nowa polityka Chin wpływa negatywnie na rynek fotowoltaiki, ale dzięki dużym projektom międzynarodowym JinkoSolar utrzymuję stabilną marżę brutto na poziomie 110 mln USD. Zgodnie z obliczeniami stanowi to 11 % wzrost względem poprzedniego kwartału. Wzrost zysku netto względem pierwszego kwartału wynosi 2 653 %, a względem tego samego kwartału z roku ubiegłego wzrost wynosi 109 %.

Bardzo dobry drugi kwartał 2018 roku dla JinkoSolar

Sukces JinkoSolar jest podyktowany coraz większym zainteresowaniem branżą fotowoltaiczną w wielu krajach, w różnych częściach świata. Dodatkowo odnotowany wzrost sprzedaży został spowodowany wprowadzeniem na rynek nowych produktów i technologii, takich jak Bifacial, half-cut czy inteligentnych modułów z wbudowanym mikro-konwerterem.

Wafle krzemowe po procesie teksturowania

Przewiduje się, że JinkoSolar utrzyma tak wysoką pozycje i stabilność na rynku jeszcze przez około 2-3 lata. Firma kontynuuje bardzo dobrą, ostrożną politykę finansową, dlatego nie ma problemów związanych z tym działem. Dzięki temu firma utrzymuje wysoki stopień elastyczności finansowej. Prognozy na druga połowę roku 2018 są optymistyczne, firma zamierza dostarczyć 6,7 – 7,2 GW co będzie stanowiło 40 % wzrost sprzedaży. Przewidywania ekspertów szacują, że do końca bieżącego roku JinkoSolar dostarczy 12 GW paneli fotowoltaicznych, co pozwoli utrzymać pozycję lidera na rynku.

Działanie w rynkach rozwijających się kluczem do sukcesu

JinkoSolar postawiło na działanie w miejscach gdzie rynek fotowoltaiczny dopiero się rozwija. Firma odniosła sukces dzięki temu, że nie ograniczyła się tylko do sprzedaży na terenie Chin. Obecnie skupiono się na Ameryce łacińskiej, Bliskim Wschodzie oraz Afryce. Uzależnienie od jednego odbiorcy jest ryzykowne dlatego działania JinkoSolar zaowocowały wzrostem sprzedaży oraz stabilną pozycją lidera na międzynarodowym rynku fotowoltaiki.

Źródło: JinkoSolar

Redakcja GLOBEnergia