JinkoSolar pionierem w dziedzinie ESG i zrównoważonego rozwoju

Zrównowazony rozwój fot. Adobe Stock/lic. Patrycja Rapacka

Chińskie Stowarzyszenie Spółek Publicznych (China Association for Public Companies) opublikowało najlepsze praktyki i wybitne przypadki w zakresie ESG wśród spółek giełdowych w 2023 roku. JinkoSolar, jedna z czołowych firm zajmujących się energią słoneczną i magazynowaniem energii, wraz ze swoim projektem "Pogłębianie zarządzania ESG w celu zbudowania zielonego łańcucha dostaw", znalazła się wśród nich. 

Zdjęcie autora: Jinko Solar

Jinko Solar

Dostawca modułów fotowoltaicznych
Zrównowazony rozwój fot. Adobe Stock/lic. Patrycja Rapacka

Podziel się

Chińskie Stowarzyszenie Spółek Publicznych (CAPCO) wskazuje, że wybrane przez nich najlepsze i wyróżniające się przypadki praktyk w duchu ESG odzwierciedlają kierunek działań wymienionych przez nich firm, zorientowany na zielony rozwój i społeczną odpowiedzialność. Celem ESG jest nakierowanie na benchmarking, uczenie się od siebie nawzajem i promowanie zwiększania wartości zrównoważonego rozwoju. 

Zielony łańcuch dostaw

Poprzez promowanie rozwoju zielonego łańcucha dostaw, JinkoSolar dąży do osiągnięcia sytuacji, w której wszyscy zyskują na korzyściach społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Firma zainicjowała plan redukcji emisji w łańcuchu dostaw, angażując ponad 200 dostawców w programy wzmacniania pozycji i przeprowadzając oceny śladu węglowego. Te wysiłki sprzyjają ogólnej ekologicznej i niskoemisyjnej transformacji branży, stale zmniejszając ślad węglowy w całym łańcuchu przemysłowym.

Ponadto JinkoSolar stworzyła matrycę ujawniania informacji ESG zawierającą treści dotyczące zielonego łańcucha dostaw. Matryca ta służy jako zewnętrzna prezentacja przykładowych praktyk w zakresie budowy zielonego łańcucha dostaw przez chińskie przedsiębiorstwa, przyczyniając się do ciągłego podnoszenia reputacji firmy i zwrotów wśród globalnych klientów i inwestorów. Patrząc w przyszłość, JinkoSolar będzie stale podążać ścieżką wypełniania odpowiedzialności społecznej, kompleksowo promując budowę i wdrażanie systemu zielonego łańcucha dostaw.

JinkoSolar pionierem zrównoważonego rozwoju 

Niedawno JinkoSolar została również uhonorowana certyfikatem "Pioneer Partner of ISSB IFRS® Sustainability Disclosure Standards" podczas Międzynarodowej Konferencji Zrównoważonego Rozwoju w Pekinie. Wyróżnienie to odzwierciedla proaktywne podejście firmy do nauki i integracji ram i wymogów standardów ISSB. Dzięki swoim wyjątkowym praktykom JinkoSolar jest liderem w skutecznym globalnym wdrażaniu wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju. 

Międzynarodowa Rada Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) została powołana przez Fundację Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) podczas 26 Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP26). Jej celem jest opracowanie wysokiej jakości globalnego standardu ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Oczekuje się, że standard ten zwiększy zaufanie do ujawnianych przez spółki informacji na temat zrównoważonego rozwoju, zapewniając podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zdjęcie autora: Jinko Solar

Jinko Solar

Dostawca modułów fotowoltaicznych