Całkowita liczba wysyłanych modułów fotowoltaicznych osiągnęła rekordowy poziom 2,953 MW, co stanowi wzrost o 24,4% rok do roku. Łączne przychody wyniosły 66,69 mld RMB (974,8 mln USD).

To z kolei oznacza wzrost o 10,5% od drugiego kwartału 2018 r. i wzrost o 4,3% w stosunku do trzeciego kwartału 2017 r.

Zmiana polityki Chin

W ciągu ostatnich pięciu miesięcy ceny energii słonecznej spadły o około 30% po nagłej zmianie polityki Chin. Z jednej strony obniżyło to koszty instalacji nowych projektów solarnych, szczególnie dużych, działających na skalę przemysłową. Zachęciło także do nowych inwestycji w innych krajach. Z drugiej strony, nowe prawo uderzyło w mniejsze firmy.

Po okresie zawirowań, po raz pierwszy energia słoneczna może konkurować z konwencjonalnymi źródłami energii bez potrzeby wsparcia ze strony rządu. Dobrym przykładem są wyniki JinkoSolar.

JinkoSolar przed konkurencją

JinkoSolar tak duży skok w sprzedaży zawdzięcza stabilności na rynkach wschodzących. Równolegle, do zysku operacyjnego przyczyniła się ciągła siła działalności Spółki. Świetne wyniki mogą być również przypisane koncentracji JinkoSolar na zwiększaniu konkurencyjności produktów, poprzez ciągłe rozszerzanie jakości technologii i ekspansji sprzedaży produktów o wysokiej wartości dodanej, takich jak Cheetah.

Przewiduje się, że jego dostawy na przyszły rok znacznie wzrosną. Zyski będą nadal rosły wraz ze wzrostem sprzedaży nowych modeli premium, pomimo nasilającej się konkurencji.

Czym JinkoSolar różni się od innych?

JinkoSolar różni się od konkurentów tym, że swoje biura rozmieszcza w różnych lokalizacjach na całym świecie. Produkty dostępne są w siedmiu regionach, w tym Ameryka Północna, Chiny, Europa, Azja, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i inne. Perspektywy dla Jinkosolar pozostają obiecujące we wszystkich regionach. Będzie tak dzięki dużemu popytowi i dobrze widocznemu przygotowaniu zamówień na produkty wysokiej jakości.

Nie bez znaczenia pozostaje wprowadzenie nowego produktu na rynek. Firma spodziewa się wykorzystywania nowych szans w swojej działalności. To za sprawą ciągłej transformacji w branży, której dowodzi fakt, że parytet zostanie osiągnięty w coraz większej liczbie krajów.

JinkoSolar pokazał zwyżkowy pogląd na branżę. Pokazał, że popyt i warunki rynkowe pozostaną stabilne podczas wkraczania w erę dopłat. Pomimo obaw dotyczących spowolnienia krajowego wzrostu, oczekuje się, że wzrost firmy na rynku zagranicznym będzie kontynuowany.

Zdjęcie główne: Linia produkcyjna Jinko Solar – pakowanie i sortowanie. Źródło: Jinko Solar

 

Jinko Solar

Dostawca modułów fotowoltaicznych