Budowa zakończona we wrześniu 2020 r.

W sierpniu ub.r.  informowaliśmy o rozpoczęciu budowy Centrum Szkoleniowego OZE finansowanego przez Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin na terenie Elektrowni Konin. Przedsięwzięcie było realizowane zgodnie z zapisami porozumienia o współpracy na rzecz utrzymania i tworzenia miejsc pracy, zawartego pomiędzy ZE PAK a Agencją Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Koninie.

Centrum Szkoleniowe OZE ma umożliwić prowadzenie kompleksowych kursów i szkoleń dla potencjalnych instalatorów systemów fotowoltaicznych, które finalizowane będą uzyskaniem certyfikatów wydawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). W szkoleniach mogą wziąć udział w szczególności pracownicy ZE PAK zagrożeni utratą pracy na skutek przechodzenia przez Grupę z wytwarzania energii opartej na węglu brunatnym na produkcję z OZE.

Biuro Prasowe poinformowało GLOBEnergia.pl, że budowa centrum szkoleniowego została zakończona już we wrześniu 2020 r.

Ile przeszkolono osób?

Pierwsze szkolenia odbyły się zaraz po uruchomieniu Centrum Szkoleniowego OZE. ZE PAK informuje, że od tej pory odbywają się cyklicznie, w zależności od ilości kursantów. Szkolenia trwają 3 dni. Prowadzone są szkolenie wstępne i kursy rozszerzone trwające 5 dni z uzyskaniem uprawnień SEP. Przeszkolono już w sumie 70 osób.

Jaki jest zakres merytoryczny szkoleń? Kursanci zapoznają się z teorią i podstawową praktyką wykonywania instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem wiat szkoleniowych. W ten sposób kursanci mogą poznać techniki montażu modułów fotowoltaicznych na różnych rodzajach dachów oraz z montażem na gruncie i dachach płaskich.

Centrum Szkoleniowe jest obecnie do dyspozycji pracowników grupy ZE PAK i PAK Górnictwo, ale jak informuje spółka – obecnie trwają rozmowy, aby Centrum mogło być wykorzystane przez lokalne urzędy pracy dla osób poszukujących pracy lub osób, które chciałyby się przekwalifikować.

Dalsze plany

ZE PAK potwierdził, że planuje inne formy wsparcia dla pracowników z ryzykiem utraty pracy lub chcących się przekwalifikować. Spółka nie wskazała jednak dokładnie rozwiązań.

Pytamy, czy Centrum Szkoleniowe OZE może być wzorem działań dla innych podmiotów w dobie transformacji energetycznej.

– Absolutnie tak. Centrum szkoleniowe OZE stanowi możliwość dla sprawiedliwej transformacji, szczególnie w obszarach związanych z wydobyciem węgla i energetyką zawodową. Aktywizuje osoby w wieku produkcyjnym, czynne zawodowo czy poszukujące pracy, które otrzymują możliwość zapoznania się z branżą OZE. Dzięki temu mogą nauczyć się nowego, przyszłościowego zawodu – wyjaśnia Paulina Sakowska-Ludwiczak z biura prasowego ZE PAK.

Projekty OZE na terenie ZE PAK

ZE PAK we współpracy z partnerami realizuje projekt budowy farmy fotowoltaicznej w gminie Brudzew. Powstaje ona w Janiszowie na  terenach, gdzie jeszcze niedawno eksploatowano węgiel brunatny i będzie największą elektrownią słoneczną w Polsce o mocy 70 MW.

– Obecnie na etapie dewelopmentu są przygotowywane projekty o mocy kilkuset megawatów w różnych źródłach energii odnawialnej – informuje biuro prasowe.

Transformacja ZE PAK

W skład Grupy ZE PAK SA wchodzą trzy elektrownie: Elektrownia Pątnów I, Elektrownia Pątnów II i Elektrownia Konin.

Elektrownia Adamów, wchodząca w skład Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów- Konin SA na początku stycznia 2018 r. została zamknięta. Wyłączenie bloków energetycznych elektrowni zostało podyktowane decyzją KE działającej na podstawie derogacji opisanej w dyrektywie z dnia 24.11.2010 r. mówiącej o konieczności zakończenia na początku stycznia 2018 r. pracy aktywów wytwórczych Elektrowni Adamów.

1 października 2020 roku ZE PAK SA podjął decyzję o przyjęciu kierunków strategii, zgodnie z którymi pod koniec bieżącej dekady popłynie ostatni prąd wyprodukowany z węgla. W najbliższych latach w ZE PAK coraz więcej energii będzie wytwarzane z OZE, a po zakończeniu wydobycia węgla, produkowana będzie już wyłącznie zielona energia. Istotnym kierunkiem nowej strategii PAK jest produkcja i wykorzystanie wodoru.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom