Już nie szare, tylko zielone – pożyczka na transformację miast

Inwestycje w zieloną przestrzeń miejską, termomodernizacja i odnawialne źródła energii – na to miasta będą mogły uzyskać pieniądze, w ramach pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • Miasta będą mogły otrzymać do 500 milionów złotych na zieloną transformację.
  • Pieniądze będą pochodziły z KPO.
  • Umożliwią między innymi  inwestycje w tereny zielone, OZE i bezemisyjny transport. 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej podpisało w piątek (5 kwietnia) umowę z BGK, w ramach której bank będzie udzielał pożyczek na zieloną transformację miast. Budżet projektu to 40 miliardów złotych. Z tych pieniędzy będą mogły korzystać na przykład samorządy, spółki komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, uczelnie i instytucje kultury. 

Miasta w odcieniach zieleni

Pieniądze pochodzą ze środków pożyczkowych z KPO. Dzięki nim miasta mają stać się bardziej zielone – zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Dosłownie, bo można je wydać na przykład na rewitalizację i tworzenie parków, terenów zielonych, farm i upraw miejskich – czyli wpuszczanie przyrody do miast i popularyzację korzystania z takich terenów.

Zazielenianie oznacza też inwestycję w rozwiązania ekologiczne – energetykę odnawialną i rozproszoną, klastry energii,  termomodernizację, wprowadzanie energooszczędnego oświetlenia, rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną. 

Inwestycje sfinansowane dzięki pożyczce mają więc nie tylko umożliwić transformację energetyczną miast, ale również wprowadzić wygodne rozwiązania dla mieszkańców. Mowa tutaj o zbiorowym transporcie zeroemisyjnym, budowie dróg i ścieżek rowerowych, ułatwianie ruchu pieszego, uwzględnianie podczas projektowania inwestycji osób ze specjalnymi potrzebami. Ma być więc ekologicznie, inkluzywnie, wygodnie i nowocześnie.

Zasady udzielania pożyczki

Podpisanie umowy między BGK i MFiPR. Źródło: PAP MediaRoom

Do 31 sierpnia 2026 roku można zawrzeć z BGK umowę o pożyczkę. Co istotne, pieniądze można uzyskać na projekty, których realizacja już trwa, lub nawet się skończyła – jeśli nie rozpoczęto jej przed 1 lutego 2020 roku. Kolejną ważną datą jest 31 grudnia 2030 roku – wtedy najpóźniej inwestycje finansowane z pożyczki muszą się zakończyć. Pożyczka może być udzielona na okres do 20 lat. 

Kwota, którą można uzyskać, zawiera się w przedziale od 2 do 500 milionów złotych. W ramach jednego wniosku można sfinansować kilka inwestycji. Nabór wniosków będzie trwać aż do wyczerpania środków – nie warto z tym zwlekać. 

Finansowane będą tylko projekty, które nie czynią znaczącej szkody środowisku, a w pierwszym etapie programu również tylko te, które nie stanowią pomocy publicznej. 

Oprocentowanie pożyczki będzie wynosić od 0% do 1%. Możliwe będzie umorzenie 5% kapitału pożyczki, jeśli inwestycja nie generuje przychodu i oszczędności. Czasowe odroczenie spłaty części kapitałowej raty (karencja) może wynosić do 24 miesięcy od zakończenia inwestycji. Z pożyczki będzie można pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych netto, jeśli wykaże się zdolność kredytową do jej spłaty. Wnioski składa się elektronicznie do regionalnych oddziałów BGK. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem pożyczki i jej obsługą. 

Inwestycje, które zakwalifikują się do otrzymania pożyczki, mają pomagać w osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu i Krajowego Planu Odbudowy. Projekty te przyczynią się więc do zmniejszenia negatywnego wpływu ludzi na środowisko naturalne i będą kolejnymi krokami na drodze do neutralności klimatycznej.

Źródło: PAP MediaRoom

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia