Trzecie wydanie poradnika, który kompleksowo prowadzi czytelnika od doboru i wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych, poprzez wybór i dobór falownika aż do konfiguracji całej instalacji tak, aby działała ona możliwie najefektywniej. 

W książce przedstawiono szereg najczęściej popełnianych błędów instalacyjnych, ale i rad, których należy się trzymać, aby planowana instalacja działała poprawnie i wydajnie przez długie lata. W czasie spotkania będzie możliwość porozmawiania nie tylko o samej książce, ale także o obecnym rozwoju branży PV w Polsce zagrożeniach i perspektywie.

Książka „Instalacje Fotowoltaiczne” już dostępna sprzedaży w sklepie internetowym GLOBEnergia:
http://globenergia.pl/sklep/ksiazka

Spis tereści trzeciego wydania:

1 Moduły fotowoltaiczne
   1.1 Moduł fotowoltaiczny – budowa
   1.2 Rodzaje i generacje ogniw i modułów fotowoltaicznych
      1.2.1 Moduły zbudowane z ogniw z krzemu krystalicznego
      1.2.2 Moduły cienkowarstwowe
      1.2.3 Cienkowarstwowe hybrydowe moduły fotowoltaiczne
      1.2.4 Moduły monokrystaliczne z obiema elektrodami z tyłu (all back contact)
      1.2.5 Moduły monokrystaliczne typu HIT
      1.2.6 Dwustronne moduły PV. Kiedy warto je zastosować?
   1.3 Wielkość i udział w rynku poszczególnych typów modułów PV
   1.4 STC, NOCT – warunki, w jakich badane są moduły PV
   1.5 Charakterystyka prądowo-napięciowa i najważniejsze parametry elektryczne
   1.6 Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą warunków słonecznych
   1.7 Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą temperatury
   1.8 Jak poznać moduły wykonane z wysokiej i niskiej jakości?
      1.8.1 W oparciu o parametry elektryczne
      1.8.2 W oparciu o wygląd
   1.9 Sprawność modułów PV
   1.10 Znaczenie praktyczne sprawności
   1.11 Dodatnia tolerancja i jej znaczenie przy wyborze modułu PV
   1.12 LID i roczna utrata mocy
      1.12.1 Moduły z dodatkiem galu
      1.12.2 Początkowy wzrost mocy modułów CIGS
   1.13 Degradacja warstwy EVA
   1.14 Efektywność przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego
   1.15 Gorący punkt (hot spot)
   1.16 Korozja warstwy TCO – poważny problem niektórych baterii II generacji
   1.17 Degradacja indukowanym napięciem PID
   1.18 Certyfikaty i normy
   1.19 PVT – połączenie modułu PV z kolektorem słonecznym
2 Falowniki (inwertery)
   2.1 Budowa i podział falowników
   2.2 System centralny czy zdecentralizowany?
   2.3 Mikrofalowniki w instalacji
   2.4 MPP traker – czym jest i jakie spełnia zadania
   2.5 Zależność sprawności od obciążenia falownika
   2.6 Oznaczenie sprawność falowników w karcie katalogowej
   2.7 Moc czynna, bierna, pozorna
   2.8 Monitoring pracy falowników
   2.9 Wymagania operatora względem falowników
   2.10 Analiza karty katalogowej
3 Dobór i optymalizacja instalacji
   3.1 Pochylenie i kierunek instalacji fotowoltaicznej
   3.2 System nadążny
   3.3 Odstępy między rzędami
   3.4 Sposoby łączenia modułów w instalacji
      3.4.1 Połączenie szeregowe i równoległe modułów
      3.4.2 Niedopasowanie prądowe i napięciowe
   3.5 Zacienienie i diody bocznikujące
      3.5.1 Wpływ zacienienia na pracę modułu
      3.5.2 Energetyczne skutki zacieniania
      3.5.3 Uwzględnianie zacienienia w rozplanowaniu modułów
   3.6 Przewody i kable w instalacji PV – dobór i straty energii
      3.6.1 Dobór średnicy przewodów
   3.7 Zabezpieczenia w instalacjach PV
      3.7.1 Bezpieczniki
      3.7.2 Ograniczniki przepięć i instalacja odgromowa
      3.7.3 Uziemienie i połączenie wyrównawcze
   3.8 Unikanie pętli
   3.9 Dopasowanie typu modułów do falownika
   3.10 Dopasowanie mocy generatora PV do mocy falownika(ów)
   3.11 Jak obliczyć powierzchnię potrzebną pod instalację?
   3.12 Wybór typu instalacji
   3.13 Licznik w instalacji sieciowej on grid
   3.14 Dobór instalacji sieciowej – on grid
      3.14.1 Dobór mocy instalacji sieciowej – on grid
      3.14.2 Rozplanowanie modułów
      3.14.3 Dobór falownika do modułów
      3.14.4 Przewody i zabezpieczenia
      3.14.5 Schemat instalacji
   3.15 Typy instalacji wyspowych
      3.15.1 Bezpośrednie zasilanie urządzeń prądu stałego
      3.15.2 Zasilanie urządzeń prądu stałego z wykorzystaniem regulatora ładowania
      3.15.3 Zasilanie urządzeń prądu stałego i przemiennego z wykorzystaniem przetwornicy DC/AC oraz regulatora ładowania
   3.16 Dobór instalacji wyspowej i hybrydowej do zasilania budynków
   3.17 Dokumentacja i testy po wykonaniu instalacji
      3.17.1 Testy
      3.17.2 Dokumentacja
4 Montaż i problemy eksploatacyjne
   4.1 Prąd upływu
   4.2 Zwarcie doziemne generatora PV
   4.3 Wzrost napięcia w miejscu przyłączenia falownika
   4.4 Mocowanie i montaż modułów i falowników
      4.4.1 Falowniki
   4.5 Montaż modułów i konstrukcji wsporczej
   4.6 Możliwości i procedura przyłączenia instalacji do sieci
   4.7 Błędy wykonawcze
   4.8 Mycie instalacji PV
5 Ekonomika instalacji fotowoltaicznych
   5.1 Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej
   5.2 Jak obliczyć uzysk energii z instalacji?
   5.3 Składowe kosztów instalacji fotowoltaicznej
   5.4 Koszty eksploatacyjne
   5.5 Przychody ze sprzedaży energii i ich opodatkowanie
   5.6 Dotacja NFOŚiGW
   5.7 Analiza ekonomiczna dla mikroinstalacji fotowoltaicznej