Z instalacją fotowoltaiczną najczęściej kojarzą się moduły i falowniki. Nie powinno to nikogo dziwić, w końcu są to elementy najistotniejsze, a od ich pracy zależy wydajność całej elektrowni. Istnieje jeszcze jeden element, którego uszkodzenia mogą generować spore koszty – okablowanie. Pozornie może wydawać się, że to tylko kabel. Jednak jego rola jest dużo bardziej istotna.

Dlaczego kable w instalacji fotowoltaicznej są tak ważne?

Kable w instalacji fotowoltaicznej pełnią istotną rolę – to one łączą generator na dachu z falownikiem, a dalej z instalacją domową. Od ich pracy zależy bezpieczeństwo i sprawność całego systemu. Koszt okablowania stanowi zaledwie kilka procent wartości wszystkich kosztów i z tego powodu często bywa pomijanym elementem. Jednak na etapie planowania inwestycji warto zwrócić uwagę na ich jakość, gdyż ich późniejsze uszkodzenia mogą generować spore koszty. Poważniejsze awarie będą wymagać demontażu nawet całej instalacji!

fot. Solgen

Jakie wymagania muszą spełniać kable?

Kable w instalacjach fotowoltaicznych narażone są na działanie wielu czynników zewnętrznych, które mogą znacząco wpływać na ich pracę. Te, których wpływ jest największy, to promieniowanie UV oraz wysoka temperatura. W związku z tym kable dedykowane do tego typu instalacji poddawane są testom według określonych norm. Przewody strony stałoprądowej pracują ze stałym obciążeniem. Dodatkowo prowadzenie ich pod nagrzanymi modułami wpływa na zwiększenie temperatury ich pracy. Dlatego też przewody prowadzone na zewnątrz powinny charakteryzować się odpowiednią, podwójną izolacją żył. Materiał, z którego wykonana jest izolacja, musi spełniać wymagania testów wytrzymałości termicznej. Wymagania te określa norma UNE-EN 60216.

Zakres temperatury pracy kabli to przedział od -40°C do +90°C

Kable, łączące moduły z falownikiem, potocznie nazywane są przewodami solarnymi. Przewody te, aby mogły pracować w warunkach zewnętrznych, muszą być wykonane z odpowiednich materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne. Ich odporność określona jest szczegółowo przez europejską normę EN 50618. Według niej kabel ten powinien być wykonany z cynowanej żyły miedzianej klasy 5 o odpowiedniej rezystancji. Przewody wykonane zgodnie z ww. normą noszą ujednoliconą nazwę H1Z2Z2-K. Dlatego też sama nazwa „przewód solarny” nie wystarczy. Dopiero potwierdzenie wykonania zgodnie z normą, poświadczone badaniami w laboratorium, zapewnia o ich przeznaczeniu.

Odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych kabli

Okablowanie od modułów w większości przypadków prowadzone jest po dachu lub elewacji zewnętrznej budynku. Nawet jeśli do przeprowadzenia trasy kablowej do wnętrza budynku wykorzystany jest komin wentylacyjny, przewody należy odpowiednio zabezpieczyć. W miejscach, gdzie kable wystawione są na działanie czynników zewnętrznych (opady, promieniowanie UV, wysoka i niska temperatura) należy prowadzić je w specjalnych rurach osłonowych odpornych na UV, potocznie nazywanych peszlem. Wewnątrz budynków do ich zabezpieczenia stosowane są rurki elektroinstalacyjne.

Nie oszczędzaj teraz, żeby zaoszczędzić w przyszłości

Okablowanie jest istotnym elementem instalacji fotowoltaicznej, które wpływa na sprawność i bezpieczeństwo jej działania. Dlatego też nie warto oszczędzać na tej części instalacji, aby w przyszłości nie generowała dodatkowych, nieprzewidzianych wydatków.

Solgen

Twój Prąd ze Słońca