Przy wyborze źródła ciepła niezwykle istotnym aspektem, obok kosztów inwestycyjnych, jest cena jednostki energii cieplnej użytecznej w budynku pozyskana za pomocą danego źródła ciepła. Wpływ na nią ma nie tylko cena paliwa, ale też jego wartość opałowa oraz sprawność kotła. Kalkulator cen energii będzie dostępny na naszej stronie już wkrótce, o czym będziemy informować, tymczasem przedstawiamy najważniejsze czynniki determinujące koszty uzyskania 1 kWh energii z różnych źródeł.
 
 
Energia elektryczna
Ogrzewanie przy pomocy energii elektrycznej należy rozumieć zarówno jako bezpośrednie wykorzystanie prądu elektrycznego do wytwarzania ciepła (np. w grzałce pieca akumulacyjnego, wodnego kotła elektrycznego czy elektrycznego ogrzewania podłogowego), jak i zastosowanie go do napędzania sprężarki pompy ciepła.
W pierwszym przypadku przyjęta sprawność wynosi 1, ponieważ znakomita większość strat związanych z wykorzystaniem prądu elektrycznego wiąże się z wytworzeniem ciepła, co jest w naszym przypadku celem (straty na indukcję czy pojemność są w warunkach domowych zupełnie niezauważalne).
 
Sprawność pompy ciepła jest większa od 1, ponieważ dostarcza ona więcej energii, niż pobiera ze źródła odpłatnie, stąd koszt wytworzonej 1kWh ciepła z pompy ciepła jest znacząco niższy niż cena zakupu 1 kWh energii elektrycznej. O sprawności pompy ciepła mówi współczynnik COP, im jego wartość jest większa – tym lepiej, z wykresu można odczytać, że ma on bezpośredni wpływ na koszt 1 kWh ciepła użytecznego. Różnica może wynosić nawet około 30%.
 
Podano ceny według taryfy Tauron Produkt Ekologiczny (I strefa 0,3855 PLN, II strefa 0,2002 PLN) oraz oferty PGE “Prąd jak prąd” (I strefa 0,3593 PLN, II strefa 0,2315 PLN) dla układu dwustrefowego (G12) – dzień/noc (dostęp do stron internetowych Dystrybutorów 10 sierpnia).
 
Dla pomp ciepła przyjęto system dwutaryfowy, z ceną przelicznikową 1kWh przyjętą jako średnia I i II strefy (zakłada się, taką samą ilość godzin pracy pompy ciepła w I i II strefie, co jest wariantem pesymistycznym – istnieje możliwość zwiększonego wykorzystania energii w czasie, gdy jest ona tania).
 
Cały artykuł w GLOBEnergia+ 8/2015.
 
Bartłomiej Ciapała
KN OZE „Grzała”