Kalkulator efektywności pomp ciepła

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

kalkulator

Parę tygodni temu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zatwierdził  program dotacji Prosument na zakup i montaż mikro i małych instalacji OZE.

W ramach programu planowane jest przeznaczenie 600 mln zł na dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń takich, jak kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne czy  małe elektrownie wiatrowe.

W odpowiedzi na przyjętą przez twórców Programu Prosument  konieczność szacowania sezonowego współczynnika efektywności pomp ciepła (SCOP), PORT PC podjęła inicjatywę stworzenia wytycznych do szacowania współczynnika SCOP w oparciu o wytyczne VDI 4650 cz. 1 i cz. 2. W oparciu o te wytyczne powstał kalkulator efektywności pomp ciepła – narzędzie on-line do programu PROSUMENT, które jest ogólnie dostępne na stronie www.portpc.pl.  

W dniu 09.04.2014 podczas Konferencji PORT PC „Wiedza daje przewagę. Rewolucja w technice grzewczej w 2015 roku. Czy jesteś na nią przygotowany?” w Poznaniu miała miejsce premiera kolejnej części wytycznych dla pomp ciepła, przeznaczonych dla sprężarkowych zasilanych elektrycznie pomp ciepła.

Warto pamiętać, że ogrzewanie pomieszczeń ma duży udział w zużyciu energii w budynkach. Obok zmniejszenia zapotrzebowania dzięki zastosowaniu izolacji termicznej, znaczny potencjał redukcji zużycia energii ma także technika grzewcza. Poważne oszczędności przynieść może zwłaszcza, tak w budynkach nowych, jak i w starszym budownictwie, ogrzewanie za pomocą pomp ciepła, które wykorzystują zakumulowane w środowisku i w gruncie ciepło słoneczne. Ogrzewanie za pomocą pomp ciepła stanowi obecnie jedną z najlepszych w klimacie środkowoeuropejskim możliwość wykorzystania zgromadzonych zasobów energii słonecznej. W wydanych wytycznych VDI/PORTPC przedstawiono łatwą w stosowaniu oraz wystarczająco dokładną metodę obliczania efektywności energetycznej, uwzględniającą wszystkie znaczące parametry techniczne. Efektywność pomp ciepła wyrażana jest jako roczny współczynnik efektywności SCOP. Efektywność energetyczna technologii pomp ciepła zależy od szeregu czynników, zwłaszcza dotyczących brzegowych warunków eksploatacji. Oprócz temperatury dolnego źródła ciepła, temperatury zasilania ogrzewania i jej przebiegu w trakcie sezonu grzewczego, znaczenie mają także wartości zużycia energii przez urządzenia pomocnicze i różnice temperatury między zasilaniem i powrotem instalacji grzewczej.

Badania pomp ciepła w warunkach laboratoryjnych mogą dostarczyć prawidłowych informacji o efektywności energetycznej (COP) tylko w powiązaniu ze ściśle określonymi parametrami projektowymi kompletnej instalacji zawierającej pompę ciepła. Pomiary parametrów pracy odzwierciedlają wprawdzie (pomijając dokładność pomiaru) zużycie rzeczywiste, ale tylko w istniejącej instalacji z uwzględnieniem specyficznego sposobu obsługi przez użytkownika. Wyniki końcowe, które nie są zadowalające są trudne do objaśnienia i zazwyczaj po fakcie nie można już nic poprawić. Dlatego też uproszczone w stosowaniu metody do prawidłowej oceny całej instalacji z pompą ciepłą, (w tym także samej pompy wraz z wyposażeniem) są szczególnie ważne w pozyskaniu odpowiednich wskazówek wszystkim zainteresowanym w tej branży. Nowe wytyczne PORT PC nie mogą służyć jako zamiennik wyczerpujących obliczeń i komputerowych programów symulacyjnych, nie mogą także stanowić wystarczającej instrukcji do projektowania instalacji. Umożliwiają jedynie ocenę rocznego współczynnika efektywności, uwzględniając odmienne warunki pracy.
 
Kalkulator SCOP na stronie www.portpc.pl
Źródło: PORT PC