Wykorzystanie potencjału wiatru do wytwarzania energii ma i będzie miało kluczowe znaczenie dla powodzenia globalnej transformacji energetycznej. Jak rozwijała się energetyka wiatrowa od 1982 roku? Jakie są jej kamienie milowe?

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) opublikowała raport, w którym przedstawiła opcje przyspieszenia wdrażania energii wiatrowej, zarówno na lądzie, jak i na morzu, w okresie do 2050 r. W raporcie zostały również wyznaczone kamienie milowe w energetyce wiatrowej.

Światowe kamienie milowe

Rozwój energetyki wiatrowej w ciągu ostatnich czterech dekad był doprawdy niezwykły. Osiągnięto kilka kamieni milowych w zakresie instalacji, postępów technologicznych i redukcji kosztów, a także uformowano kluczowe stowarzyszenia energetyki wiatrowej. Już do 2020 r. energetyka wiatrowa na lądzie będzie konsekwentnie oferowała w większości regionów tańsze źródło energii elektrycznej niż najtańsza alternatywa paliw kopalnych.

Energia wiatrowa pozostanie kluczowym elementem rozwoju energetyki odnawialnej w nadchodzących dziesięcioleciach. Wśród wydarzeń, które znaczyły najwięcej dla rozwoju energetyki wiatrowej można wyróżnić:

 • Opracowanie pierwszego modelu trójłopatowej turbiny w 1982 roku
 • Uruchomienie pierwszej morskiej farmy wiatrowej – Farma Vindeby o mocy 4,95 MW została zbudowana w 1991 roku, w odległości 1,8 km od brzegu, na głębokościach 2–7 metrów, niedaleko miejscowości Lolland w Danii. Została zlikwidowana w 2017 roku.
 • Przekroczenie 100 GW mocy zainstalowanych w wietrze w 2008 roku
 • Osiągnięcie 4% udziału energetyki wiatrowej w światowej produkcji prądu
 • Uruchomienie pierwszej pływającej farmy wiatrowej Hywind w Szkocji w 2017 roku – to pierwsza komercyjna morska farma wiatrowa złożona z pływających elektrowni wiatrowych, nie przytwierdzonych na stałe do morskiego dna, o łącznej mocy 30 MW
 • Przekroczenie 564 GW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej w 2018 roku
 • Uformowanie takich stowarzyszeń jak Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – 1982r., Światowe Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – 2001r.,Globalna Rada Energetyki Wiatrowej – 2005 r.

Wyodrębnione przez IRENę kamienie milowe to tak naprawdę sekcje, które obejmują przyspieszoną ścieżkę wdrażania energii wiatrowej (na lądzie i na morzu). Raport pokazuje także konieczność zmian na drodze globalnej transformacji energetycznej z perspektywami na obniżenie kosztów, trendami technologicznymi i potrzebą przygotowania sieci energetycznych do rosnących udziałów energii wiatrowej.

Zapraszamy do zapoznania się z kamieniami milowymi energetyki wiatrowej!

Źródło: IRENA

Polskie kamienie milowe

 • Energetyka wiatrowa w Polsce zaczęła się rozwijać od początku lat 90. XX wieku.
 • Pierwsza turbina w Polsce o mocy 150 kW została postawiona w 1991 przy wcześniej już istniejącej Elektrowni Wodnej w Żarnowcu.
 • Pierwsza zawodowa farma wiatrowa w Polsce to Elektrownia Wiatrowa Barzowice o mocy 5 MW uruchomiona w kwietniu 2001 roku
 • W 2013 roku Polska znajdowała się na 9. miejscu spośród państw Unii Europejskiej pod względem mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej
 • W 2005 roku moc zainstalowana w Polsce wyniosła 83,3 MW
 • W 2015 roku moc zainstalowana w Polsce wyniosła 5005 MW
 • W 2019 roku Polenergia rozpoczyna realizację Farmy Wiatrowej Szymankowo o mocy 38 MW – pierwszej farmy w Polsce budowanej bez systemu wsparcia

Redakcja GLOBEnergia